EKOLOGISKT. Den ekologiska trenden håller i sig och ökar varje år. Försäljning för första halvåret i år visar på en försäljningsökning på 23 procent för produkter inom dagligvarubranschen och Systembolaget. Tillsammans med Danmark delar nu de svenska konsumenterna första platsen för de länder där ekologiskt står för störst andel av den totala försäljningen.

Marknadsrapportören Ekoweb har sedan 18 år tillbaka släppt rapporter med analyser och statistik kring svensk och internationell ekohandel. För tredje året i rad har man släppt en halvårsrapport gällande den ekologiska matförsäljning i Sverige för produkter som är KRAV eller EU-ekologiskt märkta. Det är försäljningen fram till 31 juni som räknas och innefattar produkter som säljs i dagligvaruhandeln och på systembolaget. Restauranger och liknande omfattas inte i rapporten.

Prognosen för 2016 spåddes till 20 procent försäljningsökning, något som man nu gått förbi då man i halvårsrapportens sammanställning kan se 23 procent ökning i försäljningen av ekologiska produkter.

Den ekologiska trenden har varit aktuell under flera år och fortsätter alltså att hålla i sig. Om försäljningstrenden fortsätter kommer den att omfatta runt 21,7 miljarder kronor vid årets slut.

— Trenden är tydlig, svenska konsumenter fortsätter att i allt högre grad välja ekologiska livsmedel.  Anledningen till de stora försäljningsökningarna, de senaste åren och även i år, är en accelererande hälsotrend och medvetenhet hos konsumenten i kombination med ökad marknadsföring och ökad tillgänglighet. Många nya produkter har kommit in på hyllorna och det möjliggör köp för konsumenten, säger Cecilia Ryegård på Ekoweb.

För att möta konsumenternas behov har flera bönder ställt om sin produktion till ekologiskt. Fler produktionsgrenar har också startat en ekologiskt förvandling under 2015 och 2016.

— En av förutsättningarna för handelns ökade ekoförsäljning är den produktionsökning inom svenskt lantbruk, som just nu pågår och som inleddes under 2015. Nya gårdar har tillkommit och ekoarealen ökar. Denna ökning har marknaden svalt och det är fortfarande brist inom flera segment, till exempel inom nötkött, griskött och kyckling, säger Ryegård.

De två kategorier som ökat mest i försäljning är kyckling och bröd där det är främst tillgången på ekologiska råvaror som bidragit till en ökad försäljning. Även ekologisk öl ökar stort med en ökning på 110 procent.

Den här ökningen innebär nu att den ekologiska handeln i svensk dagligvaruhandel och på Systembolaget uppgår till 9 procent av totalen. Detta gör att man nu ligger jämsides med Danmark som befunnit sig på förstaplatsen under flera år. De svenska och de danska konsumenterna är de konsumenter i världen som just nu spenderar mest pengar på ekologiska livsmedel.

Källa:
Svenska konsumenter köper mest ekologiskt i världen


  • Publicerad:
    2016-09-10 18:20