MASSINVANDRING. Landets kyrkor har genom Sveriges kristna råd dragit igång en namninsamling under parollen ”juluppropet”. Ett upprop som skapats för att sätta press på den svenska regeringen att återgå till öppna gränser och en kravlös massinvandring.

juluppropet-slutgiltig-768x402

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har dragit igång “juluppropet” i samråd med bland andra Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, Daniel Alm, föreståndare för Pingstkyrkan, Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop i Syrisk-ortodoxa kyrkan, Johnny Kleman, kommendör Frälsningsarmén, med flera kyrkoledare. Totalt har tretton kyrkoledare från Svenska kyrkan, frikyrkorna, katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna skrivit under uppropet.

Uppropet som går ut på att sätta press på Sveriges regering att återgå till den asylpolitik som rådde innan de nya asylreglerna trädde i kraft i juli i år har främst tre uppmaningar: Att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro och att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv samt att undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Sveriges kristna kyrkor har en lång historia av att arbeta som politiska aktivister när det kommer till massinvandringen. Men enligt Jackelén är detta inte tal om ett politiskt ställningstagande.

— Vi är inte politiska, vi är kristna, vi gör detta utifrån den kristna övertygelsen. Eftersom Jesus alltid satte barnen i centrum så har vi ett ansvar att värna om barnen och ungdomar, säger Jackelén.

Källa:
Kyrkornas upprop – mot regeringens flyktingpolitik


  • Publicerad:
    2016-12-14 21:00