KRIMINALVÅRD. Frivården förbereder sig för att terrordömda ska släppas ut ur fängelserna.

Det finns 1 500 terrordömda människor i Europa som är på väg att gradvis släppas ut ur fängelserna.

Några av dem är de fyra som sitter i fängelse i Sverige för terrorförberedelserna mot den danska tidningen Jyllands-Posten 2010.

Terrorförberedelserna var ett islamistiskt svar på att tidningen hade publicerat några skämtbilder i vilka muslimernas profet Muhammed förekom.

Frivården börjar med underrättelseverksamhet
Terrordömda som friges villkorligt ska följas upp av Frivårdens stöd och kontroll. Denna kontroll kommer att förstärkas i och med att även Frivården från och med 2019 får rätt att bedriva underrättelseverksamhet. Bland andra ska villkorligt frigivna personer skickas dit för kontroll.

— Vi kan inte bara se till Sverige utan behöver se till hela den europeiska kontexten och samverka både på nationell och internationell nivå när det gäller aktörer som skulle kunna hamna i Sverige, säger en analytiker vid Säpo, Ahn-Za Hagström.

Hagström säger att man inte kan göra en generell bedömning av hela klientelet terrorister som har suttit i fängelse. Enligt henne vill en del av dem lämna den ”våldsbejakande” extremismen. Andra kan ha radikaliserats ytterligare under sin fängelsetid, säger hon.

— Det är ingen homogen grupp som kan bedömas lika. De insatser vi gör för att motverka brottslighet och extremism varierar från person till person. Vi är väl rustade och har god kunskap och tillsammans med övriga myndigheter så har vi god koll på de individerna, säger Hagström.

Kommer få större kunskap
Ställföreträdande säkerhetschef för Kriminalvården, Niklas Bellström, säger att frivårdens utökade verksamhet kommer att förbättra kunskapsläget om före detta fångar.

— Vi kommer att få bättre kunskap framförallt om klienter med störst säkerhets- eller återfallsrisker. Till exempel de som har kopplingar till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremistiska organisationer, säger Bellström. Jag tror att vi redan nu kan säga att det både kommer att bli färre incidenter och färre återfall i brott, avslutar han.

Källa:
Frivården rustar för att terrordömda ska släppas ut


  • Publicerad:
    2018-12-25 14:35