ISRAEL. Skenbart skilda händelser pekar på stora förändringar som innebär att Israel förbereder tidigare utlovad annektering av palestinskt territorium.

Illegala judiska bosättningar på västbanken.

Under ett tal till studenter i New York i mitten av mars förkastade Israels utbildningsminister, juden Naftali Bennett, offentligt tanken på en palestinsk stat värd namnet:

— Det där är avhandlat. De har en palestinsk stat i Gaza.

Senare sade Bennett som leder Israels byggplaner för västbanken, vid ett besök i Washington D.C., att efterdyningarna från annekteringen av västbanken kommer att hanteras på samma sätt som skedde vid annekteringen av Golanhöjderna år 1980.

— Det internationella motståndet mot vår politik kommer att minska med tiden. Det tar ett par månader, och 20 år senare, 40 år senare [är territoriet] fortfarande vårt, sa Naftali Bennett i talet.

Israel har visat att sådana ord inte är tomma. I februari klubbades en lag som underställer tre akademiska institutioner, inklusive Areiluniversitetet, alla illegalt lokaliserade till bosättningar på västbanken, under Israels råd för högre utbildning. Hittills har de övervakats av en militär enhet.

”Förändringen markerar både en symbolisk och juridisk skillnad som har stora konsekvenser. Det innebär en faktisk civil expansion av mark in på västbanken. Ett dolt, men kännbart första steg mot definitiv annektering”, skriver Jonathan Cook för Mondoweiss.

Israels annekteringspolitik har blivit helt accepterad. Lärosätena på västbanken har i tystnad bifallit förändringen, även om det utsätter dem för ”antisemitisk” kritik, inte minst från den växande internationella rörelsen för bojkott av Israel (BDS), och möjligen även europeiska sanktioner bland annat i form av minskat akademiskt samarbete med universiteten.

Nya lagförslag som utökar Israels rätt att verkställa israelisk lag i palestinska områden ligger redan i rörposten. Faktiskt har justitieministern, judinnan Ayelet Shaked, uttryckligen beskrivit hur den nya lagstiftningen kan anpassas för just västbanken. Shaked med flera israeliska lagstiftare hittar nu på nya förevändningar för att kunna annektera palestinska områden. Hon hävdar till och med att de internationella lagarna som tvingar Israel till en separation mellan landet och de annekterade palestinska områdena ”en orättvisa som har pågått i 50 år”.

Efter det att den nya lagen om de administrativa förändringarna kring styrningen av de lärosäten som finns på palestinsk mark infördes, sade premiärministern, terroristen och numera misstänkte bestickningsbrottslingen Benjamin Netanyahu inför sitt parti Likud att Israel ska ”agera på ett intelligent sätt” för att obemärkta utöka sin suveränitet in över västbanken.

— Detta är en process som kommer att ha historiska konsekvenser, sade Netanyahu.

Detta uttalande stämmer överens med Likudpartiets centralkommittés beslut i december 2017 som enhälligt ställde sig bakom beslut om vidare annekteringar.

Israels regering tar nu fram ny lagstiftning som kommer att placera judiska bosättningar på västbanken under Jerusalems administrativa kontroll, vilket de facto innebär annektering via ”bakdörren”. I mars 2018 har tjänstemän givit sig själva utökade befogenheter att deportera palestinier från Jerusalem på grund av ”illojalt beteende”.

Yousef Jabareen, en palestinsk parlamentsledamot, varnar nu för att Israel har accelererat sina annekteringsplaner ”från krypfart till sprinterfart”. Värt att notera är att Netanyahu har sagt att regeringens planer nu koordineras med Donald Trumps administration i USA. När han senare pressades på detaljer om detta tog han dock tillbaka uttalandet. Detta till trots, pekar allt på att Trumps regering är helt med på noterna, så länge annekteringen sker på ett sätt som inte är uppenbart. USA:s ambassadör i Israel, juden David Friedman, som har länge givit ekonomiska donationer till de de judiska bosättingarna sade nyligen till Israels TV Kanal 10 att ”bosättarna kommer inte att flytta därifrån”.

Under tiden har bosättningsledaren, juden Yaakov Katz, tackat Donald Trump för den dramatiska ökningen av judiska bosättningar under det gångna året. Tio procent av judiska israeler är nu ”nybyggare”. Katz sade att ”Vita huset består av människor som verkligen gillar oss, älskar oss” och tillade att nybyggarna ”förändrar kartan”.

USA planerar att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem i maj, vilket ytterligare kommer att sarga Palestina. Palestinska ledare lär vara så införstådda med USA:s och Israels strategi att Palestinas president Mahmoud Abbas påstås ha vägrat att ens titta på den ”fredsplan” som nyligen skickades till honom.

Enligt obekräftade rapporter innebär ”fredsplanen” att hela Jerusalem kommer att tilldelas Israel som sin huvudstad, vilket flytten av den amerikanska ambassaden enligt samma rapporter lär vara en förberedelse för. Palestinierna kommer att tvingas acceptera att låta några externa byar utgöra sin huvudstad, liksom en ”korridor” av land som skall låta dem ta sig till Al Aqsa och Uppståndelsekyrkan för att be.

Palestinas huvudförhandlare Saeb Erekat har varnat för att Trumps slutgiltiga lösning kommer att begränsa en palestinsk stat till Gaza och bitar av västbanken, ungefär på det sätt som Bennett förutspådde i sitt tal till studenterna i New York. Detta förklarar varför Vita huset i mitten av mars höll ett möte med europeiska och arabiska stater för att diskutera den humanitära krisen i Gaza. Amerikanska tjänstemän har varnat de palestinska ledarna, som höll sig borta från mötet, att en slutgiltig lösning kommer att träffas över deras huvuden, om nödvändigt. Denna gång är den ”amerikanska fredsplanen” inte förhandlingsbar, den är utformad för direkt implementering. Enligt FN kommer en palestinsk ”stat” förpassad till Gaza att innebära en humanitär katastrof som med FN:s beräkningar kommer att göra området obeboelig inom några få år. Vilket naturligtvis är exakt vad Israel vill.

Toppmötet i Vita huset förbegick även FN:s flyktingorganisation UNRWA, som befattar sig med den humanitära situationen i Gaza. Den israeliska regeringen avskyr UNRWA eftersom organisationens närvaro komplicerar annekteringen av västbanken. Därför ströp Trumpadministrationen nyligen anslagen till UNRWA till anorektiskt små proportioner. Jonathan Cook förutspår att flytten av Mike Pompeo från CIA till utrikesdepartementet möjligen är ett sätt att förse departementet med de muskler som behövs för att köra över palestinierna och tvinga dem till total underkastelse under Israels förtryck.

Källa:
US smooths Israel’s path to annexing West Bank


  • Publicerad:
    2018-03-21 07:30