USA. Enligt en undersökning från september som nyligen offentliggjorts finns ett starkt stöd bland amerikaner till Donald Trumps invandringspolitik och endast en sjättedel av de tillfrågade är ”starkt emot” hans förslag.

Trumps invandringspolitik har stöd hos de amerikanska folket enligt Ipsos.

Trumps invandringspolitik har stöd hos det amerikanska folket enligt Ipsos.

Under september genomförde Ipsos en opinionsundersökning bland amerikaner där de fick svara på hur de ställer sig till de olika reformer inom bland annat invandringspolitiken som republikanen Donald Trump lade fram under sin valrörelse. Av någon anledning har man väntat med att publicera resultatet till den 16 november, alltså efter presidentvalet.

Undersökningen visar att Trumps invandringspolitik i snitt har ”starkt stöd” bland 32 procent av de tillfrågade och ”någorlunda stöd” av ytterligare 25 procent vilket tillsammans blir nästan 60 procent. Samtidigt är endast 15 procent ”starkt emot” förslagen.

Starkast stöd hos de tillfrågade får Trumps förslag att omedelbart börja deportera alla illegala invandrare som begått något brott. 75 procent av de tillfrågade stöder förslaget i olika grad medan endast 7 procent är starkt emot.

Ett annat populärt förslag är implementeringen av de lagar som redan finns om att bötfälla alla som anställer illegala invandrare istället för amerikaner. 67 procent stöder förslaget medan endast 9 procent är starkt emot.

Läs hela undersökningen från Ipsos här.

Källa:
Hidden Ipsos Poll: Public Strongly Backs Donald Trump’s Plan To ‘Pause’ Legal Immigration


  • Publicerad:
    2016-11-20 21:40