INRIKES. Trots att regeringen infört ett tillfälligt inreseförbud till Sverige så släpper Arlandapolisen in utlänningar i landet. Det sker heller inga hälsokontroller av de som reser in i landet.

På Arlanda råder inget inreseförbud utan resenärer välkomnas vidare in i landet. Foto: Andreas Trepte (CC BY-SA).

För att minska spridningen av covid-19 så beslutade regeringen den 17 mars att införa ett tillfälligt inreseförbud till Sverige från utlandet, med undantag av EES-länderna och Schweiz.

Trots detta så fortsätter gränspolisen att fritt släppa in människor från andra länder som saknar tillstånd att vistas i Sverige. På Arlanda tillåts resenärer att resa in i Sverige, även de som väntar på nästa flyg, skriver Samhällsnytt.

Ett vakthavande befäl på Arlanda menar att resenärerna inte kan leva på flygplatsen och att de därför låter dem gå:

— Vi vet inte vart vi ska göra av dem. Här på flygplatsen kan man inte leva. Så vi omhändertar deras pass och låter dem gå, med förhoppningen om att de återvänder så snart de kan.

Ingen kontroll av personernas hälsa sker utan om någon uppvisar symptom så får de endast rådet att söka vård. Lokalpolisområdeschefen på Arlanda, Lars Hammarsjö, är dock inte oroad:

— Gränskontrollen håller hög kvalitet och jag hyser ingen oro för att ”fel” personer släpps in. Risken för att till exempel terrormisstänkta eller människosmugglare tar sig in nu är minimal.

Tidigare hade Arlanda flygplats runt 600 flyg per dygn som i och med coronapandemin sjunkit till omkring 40 flyg. Det landar fortfarande plan från exempelvis Kina.


  • Publicerad:
    2020-04-25 11:15