POLISEN JO kritiserar Polismyndigheten efter att man förbjudit en man att spela in sitt eget förhör med hot om att beslagta hans mobiltelefon. Enligt JO saknade polisen helt lagstöd för sitt agerande.

Justitieombudsmannen har kommit med ett avgörande där Polismyndigheten kritiseras för hur man betett sig mot en man som skulle förhöras, skriver Fria Tider.

Inför förhöret hade mannen kontaktat polisen och förklarat att han ville göra en egen inspelning av det med sin mobiltelefon. Men då meddelade polisen att detta inte skulle tillåtas och att telefonen skulle kunna ”omhändertas” ifall han försökte.

I avgörandet skriver JO att det inte finns någon grundlagsskyddad rätt för en enskild person att göra en egen inspelning av ett polisförhör, men inte heller något uttryckligt förbud mot det. Därför måste utgångspunkten vara att det är tillåtet.

Det enda undantaget är ifall en inspelning skulle kunna skada en utredning genom att sekretessbelagda uppgifter röjs, men något sådant hinder förelåg inte.

”Polismyndigheten kritiseras för att ha förbjudit mannen att göra en egen inspelning av förhöret utan att det fanns godtagbara skäl för det och för att ha förmedlat att telefonen kunde omhändertas trots att det inte fanns något lagstöd för ett sådant omhändertagande”, skriver JO.