MORA. Nordfront var på plats på mötet förra veckan där Mora kommun och den nyinflyttade invandringsprofitören Kristian Brandt informerade lokalbefolkningen i byn Ryssa om ett boende för ensamkommande flyktingbarn som öppnats i smyg och utan förvarning.

Ryssagården

Om man ska bygga en Friggebod närmare än fyra meter från tomtgränsen måste man ha sina grannars tillstånd. Men om man startar en flyktingförläggning behöver inte ens grannarna informeras i förväg!

Det har de boende i den lilla byn Ryssa i Mora fått erfara. En tidigare konstnärsateljé med flera intilliggande stugor har nyligen köpts av Kristian Brandt som närmast kommer från Sorunda i närheten av Nynäshamn. Bybor berättar att Brand ganska snabbt gjort sig impopulär i byn. Han respekterar till exempel inte privata vägar som han kört sönder med sin tunga traktor. Ryssagården har fram till nyligen bedrivit stuguthyrning till turister.

I förra veckan, med tre dagars varsel, inbjöds byborna med en lapp i brevlådorna till öppet hus på Ryssagården där man öppnat flyktingförläggning för ensamkommande flyktingbarn! Barnen sägs vara mellan 13-18 år och kommer från Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Anläggningen har kapacitet för 23 personer.

Representanter från Nordfront deltog som observatörer vid mötet. Ett pensionärspar som satsat allt de äger och har och köpt en fastighet som är närmsta granne till Ryssagården visade berättigad oro.

— Vi har flyttat från Stockholm för att slippa ungdomsgängen från Jordbro som månatligen gjorde inbrott på parkeringsdäcken där vi bodde. Alla vet att ungdomar mellan 12 – 19 år tillhör de mest brottsaktiva åldrarna, åtminstone om vi pratar om svenska ungdomar. Detta är inte vad vi tänkt oss! För vår del är det noll tolerans som gäller avseende ovälkomna besökare på vår tomt, sade den orolige fastighetsägaren.

— Hur många är muslimer? undrade en annan bybo. Han fick till svar att något register över de boendes tro inte förs, men att alla kommer från muslimska länder.

— Lär ni dem kristna värderingar? frågade han vidare. Han möttes av hånflin och ombads förtydliga sig och svarade att det är känt att muslimer har en nedsättande kvinnosyn och en bristande respekt för djur. Han fick veta att man samtalar med ”barnen” om sådant och att då de fått uppehållstillstånd, vilket ju kan dröja, får lära sig om svenska lagar med mera i samband med SFI-undervisningen.

Ordföranden för byrådet undrade varför kommunen inte tagit kontakt tidigare. Kommunens representant Jesper Karlsson sa att han ska tänka på det till nästa gång. Ett förvånande svar, för i dagsläget finns 137 ensamkommande ”barn” i Mora kommun fördelade på tre privata boenden och ett i kommunal regi. Man borde ju på den tiden ha lärt sig hur man informerar invånarna, men sannolikt ligger det en medveten strategi bakom kommunens sätt att tiga till dess det är dags att ställa medborgarna inför fullbordat faktum.

Den besvikne grannen påpekade att ”barnen” som deltog vid mötet var en sorts mänskliga sköldar för att ta loven av eventuell opposition då man konfronterade bybor och grannar med fullbordat faktum. Han möttes av leenden och huvudskakningar och försäkringar om, att så var det ju inte alls tänkt.

Snabbt gick man då över till att låta barnen presentera sig. En påstådd 14-åring fick kvällens första applådåska och ett beundrande sus från publiken då han klargjorde att han ville bli läkare. Det vill säga, inledande svenska, SFI, förberedande skolklass, inläsande av grundskolekompetens minst i tre år, gymnasiekompetens i minst tre år och därefter en sjuårig högskoleutbildning med avslutande AT-tjänstgöring. Fram till 21 så betalas givetvis allt av svenska skattebetalare.

Hero AB som redan driver en förläggning med flera hundra boende i grannbyn Gesunda uppges få 1 900 kr per dygn och flyktingbarn. På en 30 dagars månad får de vid full beläggning på Ryssagården således in 1 311 00 kr brutto. (23x1900x30). Ändå vill de på intet sätt bidra till byföreningens verksamhet med mindre än att föreningen exklusivt ägnar sig åt just ”deras” barn. Alltså en särbehandling av en grupp som inte alls är föreningens syfte som ju vill tillvarata alla bybors intresse.

Föreståndarinna för verksamheten är Eva Nordfjell som för en tid sedan fick sparken från Orsa kommun där hon var Integrations- och boendechef. Beslutet togs av kommunchefen i Orsa, Ann-Therese Albertsson, sedan Eva Nordfjell låtit en asylsökande arbeta i köket på ett av asylboendena i Orsa. Den asylsökande fick ”praktisera” eftersom det var personalbrist och semestertider och arbetstillstånd saknades. Som lön fick personen matrekvisitioner värda 3000 kronor. En kreativ lösning av Eva Nordfjell som tyckte utbetalningen var OK. Självklart var den inte det!

Nordfjell betalade tillbaks 3000 kr till kommunen efter tillsägelse. Vid nästa möte med arbetsgivaren blev hon erbjuden att säga upp sitt chefsförordnande vilket hon inte ville. Eva Nordfjells handling var både fel och olaglig då hon bröt mot vad som gäller vid ett anställningsförfarande med löner och skatter och anlitande av arbetskraft utan uppehållstillstånd. Därför fick hon sparken av kommunchefen Ann-Therese Albertsson.

— Om ni får problem så ring mig, manade Eva Nordfjell de församlade på Ryssagården. Men, med tanke på det som hände i Orsa så känns hennes löften om ordning och reda på boendet inte särskilt förtroendeingivande.

Resten av kvällen utbröt rena bönhusstämningen. Applådåskor av kaffedrickande gäster som glatt hejade på ”barnens” framtidsvisioner utan en tanke på vilka som betalar. Inte heller en tanke på de svenska ungdomar i glesbygd som får vänta i ur och skur på bussar för att komma till träningar och andra aktiviteter de får betala själva. Asylbarnen får åka varm buss till gratis aktiviteter som skidåkning, styrketräning, fotboll, simskola och mycket annat. Delegationen från Nordfront kände bara äckel inför dessa kortsynta människor och vi gick styrkta i vår kämparglöd rakryggade från mötet. För Kampen går vidare!

/Nepomuk


  • Publicerad:
    2016-01-14 15:05