EUROPA. En studie som gjorts gällande massinvandringen till Europa visar att många länder oroar sig för ökad terrorism, försämrad ekonomi och hög arbetslöshet. Många anser också illa om landets minoriteter.

undersökning

En ny undersökning som genomförts av Pew Research Center visar att ungefär hälften av EU-länderna oroar sig för inhemsk terrorism och många menar att ”flyktingarna” kommer att vara en negativ konsekvens för ekonomin. De länder som blivit tillfrågade är Italien, Tyskland, Sverige, Grekland, Storbritannien, Holland, Ungern, Polen och Frankrike.

Väldigt få håller med om att kulturell mångfald är bra för nationen men många menar också att det inte spelar någon större roll. Grekland med sina 63 procent menar att mångfald är väldigt dåligt.

På frågan om vad nationerna tycker om deras inneboende minoriteter såsom muslimer, zigenare och judar så var svaret överlag väldigt negativt. Värst är Italien där 82 procent anser illa om zigenare, 69 procent tycker illa om muslimer och 24 procent anser illa om judar. I Sverige tycker 42 procent illa om zigenare och 35 procent om muslimer. Endast 5 procent av svenskarna ogillar judar jämfört med Greklands 55 procent.

Källor:
Hälften av européer räds flyktingar
Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs


  • Publicerad:
    2016-07-12 21:55