POLITIK. En före detta bankman som numera skriver för SD-tidningen Samtiden lobbar i en artikel för att Sverigedemokraterna helt ska överge sin tidigare skepsis mot krigsalliansen Nato.

Olof Hedengren

Olof Hedengren – före detta bankman, SD-skribent och Nato-vän.

Sverigedemokraterna har sedan tidigare pressat av det borgerliga etablissemanget i Sverige i en alltmer Nato-vänlig riktning. Nato-kritiska krafter i partiet, som SDU-falangen, har också uteslutits vilket gett russofoberna mer fritt spelrum och ett av de sista stegen för att göra SD till ett fullbordat borgerligt etablissemangsparti är nu att få partiet att ta ställning för ett fullständigt medlemskap i krigsalliansen.

Det är Olof Hedengren, ”Den ofrivillige bankiren” som numera skriver för SD-tidning Samtiden, som i en ny artikel lobbar för ett svenskt Nato-medlemskap och tar sats mot detta viktiga mål i SD:s liberaliseringsprocess. Hedengren konstaterar inledningsvis i sin artikel att det svenska försvaret är underfinansierat:

Det svenska försvaret har varit under nedmontering i minst 15 år. Försvarsutgifternas andel av BNP har sjunkit från ca 3 procent i slutet av 1970- och början av 1980-talet till ca 1 procent under de senaste 7-8 åren. Sverige har de lägsta försvarsutgifterna per capita i Norden och försvaret är kraftigt underfinansierat för de närmaste åren.

Han skriver vidare helt korrekt att den borgerliga statsministern Fredrik Reinfeldts påstående om att Försvarsmakten är ett ”särintresse” ”närmast är att se som landsförräderi” samt tar upp det faktum att försvarets egen åsikt är att de endast kan försvara Sverige i en vecka med de nuvarande resurserna. I artikelns första halva jämför Hedengren också hur massinvandringen kostar runt 200-250 miljarder per år och ökande utgifter där alltid accepteras, medan försvaret får nöja sig med 44 miljarder per år efter en långdragen utredning som bara accepterade ökade anslag på två miljarder per år.

I den andra halvan av artikeln argumenterar Hedengren för ett svenskt Nato-medlemskap. Här använder han bland annat halmgubbar som att Sverige i praktiken inte var helt neutrala under andra världskriget då vi gick Tyskland till mötes om mycket, vilket egentligen är irrelevant då något direkt världskrig knappast råder i världen idag. Hedengren menar också att den amerikanska ockupationen av Europa efter andra världskriget var ett ”fredsprojekt”:

Det talas ju ofta om att EU är ett ”fredsprojekt”, ofta det enda argument våra politiker har angående varför vi måste vara medlem. Det som i sanning var ett fredsprojekt i Europa efter det andra världskriget och under det Kalla kriget var inte EU utan Nato tillsammans med amerikanska trupper stationerade i Europa.

Att Sverige samarbetade med Tredje riket på egna villkor var alltså inte förenligt med vår traditionella alliansfrihet, men att låta stora delar av Europa ockuperas av en främmande stat är ett bra sätt att skapa ”fred” på.

Hedengren uttalar sig i slutet av sin artikel om SD:s försvarspolitik på följande sätt:

Sverigedemokraterna vill ge försvaret ökade resurser och godtar Partnerskap för fred med Nato. Man önskar återinföra den allmänna värnplikten vilket skulle öka vår sysselsättning och vår försvarsförmåga samt, inte minst, kunna bli ett effektivt redskap i arbetet med integration [!!!]. Den allmänna värnplikten har dessutom ett stort stöd i den allmänna opinionen. SD vill ha ett utökat nordiskt försvarssamarbete med [sic] säger nej till Nato -medlemskap. Med undantag av Finland och Sverige är de nordiska länderna redan Nato-medlemmar.

Avslutningsvis påstår Hedengren att han egentligen inte vill se en konflikt mellan Ryssland och väst men att det inte finns förutsättningar för fred just nu och att Sverige bör ta ställning för Nato:

Tekniskt vore det ganska enkelt för såväl Sverige som Finland att ansluta sig till Nato. Om så skedde skulle Östersjön bli ett Nato-innanhav och priset för Ryssland att provocera eller angripa bli högt. Det enda som imponerar på Ryssland är just styrka och inte tal om humanitär stormakt eller feminism. Den ideala lösningen för Europa, och sannolikt hela världen, vore att USA och Ryssland kunde ha förtroende för varandra och verka gemensamt för fred och stabilitet. Förutsättningarna för något sådant är tyvärr inte alls för handen inom överskådlig framtid. I ett sådant läge är en politisk vilja att stärka försvaret och ett Nato-medlemskap det bästa alternativet.

Artikeln från Hedengren kan ses som ett svar på att SD-ledningen förra månaden gick ut med att de inte tänker rösta för ett svenskt undertecknande av värdlandsavtalet med Nato då partiet värnar Sveriges alliansfrihet. Parallellt med Hedengren arbetar nu slemmiga liberaler som Mittmedias Patrik Oksanen för att mjuka upp SD:s inställning till Nato å det borgerliga etablissemangets vägnar.

Källa:
Nato är det bästa alternativet


  • Publicerad:
    2016-05-07 17:10