FRANKRIKE. Polisen i Frankrike använder nu DNA-vapen som är baserade på israelisk nanopartikelteknologi mot Gula västarna.

Foto: AP Photo/Michel Spingler.

Det är polisen i Frankrike som har tagit DNA-vapen i bruk för att försöka stoppa den antiglobalistiska proteströrelsen Gula västarna. Vapnet, som är baserat på nanopartikelteknologi som utvecklats i Israel, har redan hunnit användas mot demonstranter i Frankrike och skjuter iväg partiklar som fastnar i hud, hår eller kläder över en längre tidsperiod. I sin mest harmlösa form kan partiklarna sedan hjälpa polisen att knyta en viss person till en eventuell brottslig gärning vid en viss tidpunkt.

Denna typ av vapen har varit kända länge. I mer eller mindre experimentell form har det varit i bruk en tid i länder som Ukraina och Brasilien, likväl som i ursprungslandet Israel.

Användningsområdet för tekniken är egentligen obegränsad, speciellt när det kommer till att kontrollera folkmassor.

Man har ingen kunskap om vilka långsiktiga biverkningar dessa partiklar kan ha på människokroppen, även om fängslade palestinier har rapporterat om olika typer av cancer som resultat av att ha blivit offer för DNA-vapen.

Dessutom har det blivit känt att varianter av teknologin kan användas med olika kemiska substanser som har specifika och önskade effekter på målet. Hallucinogener och psykosutlösande kemikalier användes exempelvis i Ukraina 2014, men med motsatt effekt än den önskade då demonstranterna endast blev än mer våldsamma. När Brasilien 2016 använde samma substans blev resultatet detsamma.

I Frankrike rapporteras att de substanser man brukar där också innehåller nervgifter.

Exakt vad som försiggår i de ockuperade palestinska områdena är förstås oklart, men många gissar att dessa områden ses lite som ett stort laboratorium där det experimenteras med en mängd olika substanser och vapen. Israelerna har tidigare exempelvis använt illegala vapen som vit fosfor mot palestinier.

Källa:
DNA-våpen i bruk i Frankrike


  • Publicerad:
    2019-04-01 07:00