IT-SKANDAL. Socialdemokraterna har anmält Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt till riksdagens konstitutionsutskott (KU). Detta då de menar att det är Reinfeldt som är ytterst ansvarig för IT-läckan på Transportstyrelsen.

Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt KU-anmäls.

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Hans Hoff har anmält Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt till riksdagens konstitutionsutskott. Enligt Hoff är det den förra Alliansregeringen som bär det ansvaret för säkerhetsläckan inom Transportstyrelsen, där känslig information läckts ut till främmande makter.

Hoff menar att det är alliansen som bär ansvaret med anledning av den utredning som Riksrevisionen lämnade över till den dåvarande regeringen år 2011. I utredningen konstaterades det att svenska myndigheters IT-kostnader är för höga och att IT-systemen därför bör outsourcas. Regeringen höll med och de påpekade att informationssäkerheten måste tas på allvar vid en eventuell outsourcing. Riksdagen delade samma uppfattning och godkände sedan beslutet.

I de så kallade regleringsbreven till Transportstyrelsen finns ingen information om säkerhetsrisker vid outsourcing. Den ska ha tagits bort och Hoff menar att det är den dåvarande regeringens fel att IT-läckan skedde då de lösningar som presenterades år 2011 aldrig verkställdes.

— Hade den dåvarande regeringen gjort sitt jobb och verkställt riksdagens beslut så hade med största sannolikhet inte det här IT-haveriet uppkommit på Transportstyrelsen, säger Hoff.

Hans Hoff har därför anmält nu Fredrik Reinfeldt till KU där han utpekas som särskilt ansvarig. I sin anmälan skriver han följande:

Det finns anledning att pröva om regeringen Reinfeldt, särskilt statsministern, underlåtit att verkställa riksdagens beslut om att ta hänsyn till informationssäkerhet i samband med outsourcing.

Fredrik Reinfeldt har inte velat kommentera KU-anmälan men han påpekar att han har lämnat den svenska inrikespolitiken.

Källa:
Vill kalla Reinfeldt till KU-förhör om it-skandalen


  • Publicerad:
    2017-09-22 10:55