GLOBALISM. Fem stora flygbolag introducerar ett digitalt pass med information om resenärens hälsostatus, vaccinationer och provresultat för corona. Kritiker kallar projektet ”ett globalt övervakningssystem – som leder till tvång”.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Det är flygbolagen Lufthansa, United Airlines, Virgin Atlantic, Swiss International Airlines samt JetBlue som den 15 december lanserar det digitala hälsopasset CommonPass. Dokumentet förklaras vara – ”åtminstone till en början” – frivilligt.

Omfattande lobbyverksamhet föregick försöksverksamhet och följande lansering
Fem stora internationella flygbolag förverkligar nu ett antal globalisters krav på ett internationellt hälsopass.

ID 2020 och The Wellness Program är två exempel på lobbyprojekt som har verkat för den här typen av dokumentation.

Vidare har Flygbolaget Qantas vd i officiella uttalanden krävt att ”resande ska vara vikt endast för vaccinerade”.

Innan lanseringen bedrev flygbolagen Cathay Pacific Airways och United Airlines under oktober månad omfattande försöksverksamhet med CommonPass på längre flygningar.

”Lämna din hälsostatus! – för att kunna återvända till resandet och livet”
Det är organisationerna The Common Project samt World Economic Forum som för de fem flygbolagens räkning utarbetat CommonPass.

World Economic Forums Christoph Wolff kommenterar lanseringen så här:

— Individuella nationella svar kommer inte att vara tillräckligt för att hantera den här globala krisen. Förbud, bubblor och karantän kanske ger ett kortsiktigt skydd men utvecklade länder och utvecklingsländer tillsammans måste hitta ett långsiktigt, flexibelt och riskbaserat tillvägagångssätt.

I lanseringen av hälsopasset presenterar man det som ”ett enkelt sätt för privatpersoner att visa sin hälsostatus” så att de ”enkelt och säkert kan börja återvända till resandet och livet”.

Resenärernas hälsodata överförs via QR-kod till flygpersonal som vidarebefordrar informationen till berörd flygplatspersonal.

Infomationen som kommuniceras har tre delar:

  • Information om huruvida resenären bär eller har burit på coronaviruset – belagt genom test
  • Information om resenärens olika vaccineringar
  • Information om resenärens övriga hälsostatus

Enligt Greek Travel Pages kommer CommonPass vara ”frivilligt till en början”.

Kritiker: ”Ett globalt övervakningssystem som kommer innefatta tvång”
Kritiker mot lanseringen av det nya hälsopasset betonar risken för att:

  • informationen som kommuniceras hamna i fel händer
  • den som inte tagit vaccin i framtiden inte kommer tillåtas resa

På australiska Tott News kallar man CommonPass ”ett globalt övervakningssystem som tvingar folk att bevisa sin hälsa samt att delge sin vaccinationsstatus”.

Avsikten med detta hälsopass är, menar man, ”inte att begränsa smittspridningen – utan massvaccinering genom hot” och man fortsätter:

Låt oss hoppas att samhället förkastar initiativet med vaccincertifikat och immunitetspass som bevis på avsaknad av kontakt med viruset.


  • Publicerad:
    2020-12-07 22:04