CORONAREPRESSIONEN. Australiens federala regering vill göra vaccinering mot covid-19 obligatoriskt för samtliga statsanställda – hyr in en konsultfirma med uppdrag att klura ut hur det kan genomföras.

Webbtidningen Real New Australia (RNA) beskriver den australiska federala regeringens arbete under den senaste tiden med att upprätta en plan för implementeringen av ”de olika stegen i coronavaccinets nya era”.

Ett sådant steg som nyligen diskuterats i tidningen är Morrisonregeringens ambitioner på att utveckla teknologin bakom en elektronisk funktion, där allmänheten verifierar sina vaccinationer.

På allra senaste tid emellertid har, skriver tidningen, en ny plan börjat sättas i verket. Det är planen på att göra vaccinationer obligatoriska för samtliga statsanställda, i synnerhet vaccin mot covid-19.

Tidningen säger sig ha tagit del av information om hur en icke namngiven konsultfirma har kontaktats av den federala regeringen för ett speciellt syfte.

Detta uppges vara att få konsulterna ta fram ett sätt att göra vaccin mot covid-19 obligatoriskt för samtliga statsanställda. Folkets entusiasm för projektet tycks dock utebli.

RNA kommenterar:

Det förefaller som om Morrisonregeringen har en stött på en stötesten i sin plan att följa det världsomspännande Great Reset. Det lilla kruxet består i att folk säger NEJ till vaccinet. Man godtar helt enkelt inte ”det nya normala”.

Rotad folklig skepticism
Olika undersökningar visar att från 20% till över 59% av den australiska allmänheten säger sig inte ha för avsikt att vaccinera sig mot covid-19.
Den rotade folkliga skepticismen i Australien mot covid-19-vaccin har beskrivits som ett allvarligt problem för Morrisonregeringen.

Deras skattefinansierade 24-miljoner dollars propagandakampanj för covid-19-vaccin anklagas från olika håll för ineffektivitet. Regeringen har även fått motta beskyllningar om att ha ”slösat bort skattebetalares pengar” på uppskattningsvis 150 miljoner kostsamma vaccindoser.

Den folkliga efterfrågan på vaccinet tycks helt enkelt inte finnas där – helt oavsett hur vissa mainstreammedier beskriver situationen. Hur tänker då den federala regeringen att deras initiativ till vaccintvång ska kunna lyckas?

Morrisonregeringens syfte med att gå efter sina egna anställda är enligt RNA att uppnå en spridningseffekt. Tvång kommer endast behövas i den inledande fasen. I första steget tvingar man samtliga statsanställda att vaccinera sig mot covid-19 med ett anställningsvillkor.

Dessa anställda kommer sedan ”bli föredömen för familjer och vänner som kommer tro att vaccinet är säkert och effektivt” – och därför ”gladeligen kavla upp sina ärmar”.

Fackets hållning i frågan
Frågan har väckts i australiska medier huruvida fackföreningarna står beredda att träda in med ett (försök till) veto mot regeringens initiativ till ett vaccintvång för samtliga statsanställda.

Har konstateras på flera håll att The Community and Public Sector Union (CPSU), som representerar arbetare i den federala och territoriella staten, på sin webbsida hyllar den federala regeringens vaccinkampanj och uppmuntrar arbetare att ta vaccinet – även om man påpekar att det ännu är frivilligt.

Man har även lagt upp ett pdf-utttalande där man ger kampanjen sitt fulla stöd:

CPSU stöder distributionen av vaccin mot covid-19 och tror att det är i arbetsplatsens och nationens intresse att alla är vaccinerade för att stoppa spridningen av viruset och beskydda folk från dess effekter.

Liknande initiativ i andra länder
Idén med att introducera ett vaccinationstvång i en grupp som på något sätt är i en beroendeställning – för att sedan invänta verkan av spridningseffekter, är inte unik för Australien.

I Filippinerna införde militären den 25 februari obligatorisk vaccinering mot covid-19, fast en majoritet av de anställda soldaterna är unga och inte tillhör något riskgrupp

–Att bli vaccinerade eller inte är ingen valmöjlighet för Filippinernas väpnade styrkor, det är en skyldighet, kommenterade generalmajoren Edgard Arevalo till Channel News Asia. Han lät vidare förstå att vägran kan leda till bestraffning.


  • Publicerad:
    2021-03-14 22:25