INRIKES. Anställda på Migrationsverket som motsatte sig regeringens åtstramningar av asylpolitiken beviljade så många permanenta uppehållstillstånd som möjligt till så kallade flyktingar innan de nya reglerna infördes.

statistik

Statistik från Migrationsverket från sista veckan med de gamla reglerna.

Det var i april i år som regeringen presenterade de nya reglerna för asylpolitiken, vilka bland annat gick ut på att permanenta uppehållstillstånd ersätts med tillfälliga och att anhöriginvandringen ska regleras hårdare.

Detta föll dock inte i smaken för vissa anställda på Migrationsverket som valde att agera som asylaktivister och började dela ut så pass många permanenta uppehållstillstånd som möjligt innan de nya reglerna började gälla den 20 juli.

Antalet avgjorda asylärenden ökade med 20 procent under den första månaden de nya reglerna tillkännagivits och andelen bifall ökade från 50 till 62 procent. Anställda på Migrationsverket valde att arbeta extra under sin semester för att för att hinna med så mycket de bara kunde. Under juli ökade antalet avgjorda ärenden ytterligare och andelen bifall uppgick till 71 procent.

Asylaktivisterna på Migrationsverket arbetade febrilt in i det sista och den sista dagen med de gamla reglerna nådde andelen bifall hela 87 procent. Dagen efter då de nya reglerna infördes var siffran nere på 54 procent bifall.

— Jag tror att handläggare, medvetna om konsekvenserna av de kommande regeländringarna, försökte utfärda så många permanenta uppehållstillstånd som möjligt, säger Velibor Ljepoja, verksamhetsexpert i asylfrågor på Migrationsverket.

Migrationsverkets ledning har en annan syn på det hela och vill inte erkänna att asylhandläggarna skulle ha agerat som asylaktivister. Den biträdande operativa chefen för Migrationsverket Veronika Lindstrand Kant påstår att det istället handlar om att Migrationsverket hade fler anställda handläggare än tidigare.

Källa:
Asylaktivism på Migrationsverket


  • Publicerad:
    2016-12-09 21:05