INRIKES. Den ökända SD-judinnan Paula Bieler förväntas stärka sin makt ytterligare inom partiet. Till sina motståndare låter hon hälsa att det inte är acceptabelt att kritisera hennes avancemang offentligt, med tanke på Sverigedemokraternas ”kommunikationsplan”.

Den av Bonnierkoncernen hyllade judinnan Paula Bieler har meddelat att hon ska försöka ta över ordförandeposten i Sverigedemokraternas Upplandsdistrikt. Inom Sverigedemokraterna är det bland annat distriktsordförandena som tar fram förslag på valberedning till riksdagslistan. Bieler hotar medlemmar på sin Facebooksida med att det kan utgöra brott mot partiets ”kommunikationsplan” att kritisera hennes kandidatur offentligt:

Därmed vill jag också be er att liksom vår kommunikationsplan uppmanar inte föra diskussionen där den inte hör hemma. Dit räknas sociala medier såväl som andra former av media. Eftersom jag noterat att det agerats på motsatt sätt, vill jag göra tydligt att jag inte stödjer detta. Tvärtom har jag både bett och uppmanat den som försökt blanda in mig i detta att upphöra med sitt agerande totalt.

Bieler uppmärksammades häromveckan för att hon trots att hon aldrig suttit i partiets riksvalberedning anordnat sammankomster, tillsynes utom valberedningens kännedom, för personer som Bieler ville ha som riksdagsledamöter. Eric Palmqvist, en av Paula Bieler framlyft riksdagskandidat, säger:

— De kallade det en kickoff. Hon sade att de hade uppmärksammat mina motioner till landsdagarna och kommun- och landstingskonferensen och att de skulle vilja se mer av mig.

LÄS ÄVEN: SD:s judiska invandringschef har ”vigt sitt liv” åt att bekämpa invandringskritiker

Inför Sverigedemokraternas landsdagar i november hade Palmqvist kommit med ett förslag om ytterligare liberalisering av Sverigedemokraternas invandringspolitik. Han ville då försvåra för utvisning av så kallade anhöriginvandrare. Palmqvist ville att de genom att påstå sig ha utsatts för våld skulle kunna undgå utvisning även om förhållandet som var grund för att de tillåtits flytta hit avslutats:

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta att en ny formulering införs under rubriken ”Generella principer för uppehållsrätt” i MP00 Sverigedemokraternas migrationspolitiska inriktningsprogram som syftar till att skydda personer i våldsamma relationer från att per automatik få sina uppehållstillstånd återkallade om de väljer att avsluta ett förhållande i vilket de utsätts för våld i enlighet med intentionerna i yttrandetexten.

Paula Bieler är kanske den SD-politiker som, näst efter Mattias Karlsson, starkast betonat att man som SD-medlem inte får vara emot det pågående folkmordet. Semiter och andra främmande folkslag ska istället genom en odefinierad process fås att anamma ”öppen svenskhet”. År 2015 skrev hon på SVT Opinion:

Framkommer det att personer inte delar partiets syn på öppen svenskhet och en identitetsbaserad kulturnationalism kan dessa inte heller vara medlemmar.

Paula Bieler och Mattias Karlssons förslag till riksdagslista för Sverigedemokraterna fick gehör på Sverigedemokraternas valkonferens i helgen och fokus kan kanske sägas ha legat på att få bort profiler med egen vilja och kompetens för att säkra partitopparnas makt över partiet.

Källor:
Paula Bieler (SD) lägger locket på
”Ingenting jag skulle tala högt om”
Sverigedemokraternas migrationspolitiska inrikesprogram
”Man kan inte tycka vad som helst och vara med i SD”


  • Publicerad:
    2018-03-19 20:40