HÄLSA. Nya alarmerande siffror från Socialstyrelsen visar att antalet personer som diagnosticeras med sjukdomen ”könsdysfori” i Sverige har ökat med 700 procent på bara tio år.

Homolobbyns propaganda tycks ha skapat ett enormt folkhälsoproblem på väldigt kort tid.

2005 blev 1 av 100 000 i Sverige diagnosticerad med könsdysforiska sjukdomar, vilket är psykiatriska tillstånd med vanföreställningar om att man egentligen tillhör ett annat kön. 2015 diagnosticerades så många som 8 av 100 000 personer med könsdysfori, som i Sverige i regel ”botas” med diverse ”könskorrigerande” ingrepp tänkta att bekräfta patientens vanföreställning.

Siffrorna kommer från Socialstyrelsen som också bekräftar att ökningen är tydligast i åldersgruppen 18 – 28 år, där sjukdomen också är vanligare bland kvinnor än män.

Peter Salmi, som är utredare på Socialstyrelsen, vet inte vad ökningen beror på men menar att ”samhällets ökade kunskap om könsidentitet och könsuttryck” samt en större ”öppenhet” rent generellt kan ha påverkat.

2016 larmade även psykiatrin om att antalet som insjuknar i könsdysfori ökat markant, vilket bland annat har lett till en enorm belastning på de sju kliniker i Sverige som specialiserat sig i frågan.

Tidigare i år meddelade regeringen också att man tänker slopa kravet på diagnos för att få genomgå ”könskorrigerande behandling”, vilket torde öka trycket på dessa kliniker ytterligare. Samtidigt har Socialstyrelsen diskuterat att ta bort samtliga diagnoser som har könsdysfori som grund så fort man lyckats komma underfund med hur man kan motivera skattefinansierad ”vård” till formellt friska personer.

Socialstyrelsen förbereder nu ytterligare en rapport som är tänkt att utröna orsaken bakom den lavinartade ökningen av könsförvirrade personer. Ifall Socialstyrelsen kommer att ta homolobbyns aggressiva och subversiva propaganda i beaktning återstår att se, men man meddelar via sin hemsida att man har för avsikt att delta i både Stockholm- och Malmö Pride i augusti.

Källor:
Könsdysfori ökar – särskilt bland unga
Fler unga får diagnosen könsdysfori


  • Publicerad:
    2017-07-06 17:50