KRISHANTERING. Sveriges krishanteringsförmåga pressas hårt nu då ett stort antal skogsbränder pågår. Utländska helikoptrar och flygplan har skickats till Sverige för att hjälpa till med brandsläckningen.

Tidigare idag rapporterades det om 37 olika bränder med anledning av den ovanliga hettan och torkan i Sverige. Andra uppgifter gör gällande att det har brunnit på 70 platser.

En tidigare utredning av Försvarsberedningen har kritiserat Sverige för att det inte finns en myndighet med centralt ansvar för beredskapsåtgärder inom det civila försvaret och nu menar många att denna brist exponeras under den pågående krisen.

— Ja, det är ju uppenbart nu, att vi inte använder de resurser som staten har, på ett optimalt sätt. Exempelvis så har vi en situation, som är en skandal i sig, att Sjöfartsverket har sju helikoptrar på fem olika ställen. De helikoptrarna har inte en krok under sig, som gör att man kan använda dem i brandbekämpning, säger Mikael Oscarsson (KD) som hade velat att statens arbete var mer koordinerat och centraliserat till en myndighet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en myndighet som arbetar under justitiedepartementet, Sjöfartsverket som förfogar över ett antal helikoptrar lyder under näringsdepartementet och militären som också har helikoptrar lyder under försvarsdepartementet. Oscarsson får också medhåll från Anneli Bergholm Söder som är avdelningschef med ansvar för MSB:s operativa verksamhet och också hade velat se en mindre splittrad krishantering från de svenska myndigheternas sida.

— Prioriteringar försvåras också av dagens splittrade organisation. Nu är det den enskilde räddningsledaren som själv måste vända sig till försvaret för att få förstärkning, enligt principen först till kvarn, säger Bergholm Söder.

Enligt en färsk undersökning från Brandmännens Riksförbund anser Sveriges brandmän att vår brandberedskap idag är sämre än under den stora branden i Västmanland 2014.

I teorin har Försvarsmakten tio helikoptrar som skulle kunna vattenbomba, men endast en har satts in på grund av att det saknas piloter med adekvat utbildning alternativt att dessa piloter har semester och Försvarsmakten saknar mandat att tvångsinkalla sina anställda under rådande omständigheter.

På grund av den bristande egna kapaciteten har Sverige fått ta in hjälp från norska helikoptrar och italienska flygplan. Inrikesminister Morgan Johansson (S) är också skeptisk till att Sverige ska köpa in fler egna helikoptrar och flygplan som kan användas för brandsläckningsarbete eftersom EU har planerat att gemensamt köpa in sådana och Sverige då kanske kan få tillgång till den utrustningen nästa gång det brinner.

Källa:
Kritiken: Resurserna används inte optimalt
”Sämre beredskap i dag än under Västmanlandsbranden 2014”
Åtta norska helikoptrar vattenbombar i Sverige


  • Publicerad:
    2018-07-18 20:50