VÄRLDEN. En stor del av amerikanarna och engelsmännen är för en bojkott av Israel enligt en ny undersökning.

bds-movement

En tredjedel av amerikanarna och hela fyrtio procent av engelsmännen uppges vara för en bojkott den judiska terrorstaten Israel. Undersökningen har fått Förenta nationernas israeliska ambassadör att kalla stödet för ”en ideologi av hat”.

Undersökningen utfördes av Ipsos och syftet var att undersöka hur invånare i de båda länderna ställer sig till den så kallade BDS-rörelsen. Projektet ”Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner” grundades efter ett palestinskt upprop 2005. Hundratals organisationer har slutit upp bakom projektet som går ut på att bojkotta Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten fortgår.

1100 personer deltog i undersökningen som beställdes av den internationella sionistorganisationen Judiska världskongressen. Av deltagarna var det dock bara tjugofem procent i USA och trettiotre procent i Storbritannien som själva kunde tänka sig att engagera sig i bojkotten av Israel.

Förvånande nog var det endast nitton procent av amerikanarna och trettiotre procent av engelsmännen som anser sig vara emot staten Israel.

Källa:
Israel boycott: 33% of Americans, 40% of Brits in favor, Israeli UN ambassador cries foul


  • Publicerad:
    2016-05-31 21:30