GRANSKNING. Det går inte en dag utan att vi nås av exempel på dåligt polisarbete, märkliga domar och en total likgiltighet från maktens sida vad gäller att åtgärda uppenbara strukturella felaktigheter gällande rättvisa och säkerhet för det svenska folket. Nordfront har tittat närmare på detta och upptäckt intressanta samband som kan förklara en hel del. Bland annat hur ett ultrafeministiskt nätverk gravt lyckats infiltrera svenskt rättsväsende. I denna artikelserie får vi också ta del av skådespelaren och författaren Jonas Indes personliga upplevelser och slutsatser.

Del 1. Gräv där det luktar illa
Del 2. Humanismen som alibi
Del 3. Kungar, skurkar och advokater
Del 4. Jonas Inde – familjer splittras över hela världen

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg, tillika grundare av de infiltrerande feministiska samfunden Hilda och Ruben, med förgreningar långt in i varje svensks vardag, har behållit sin plats på tronen genom åren, trots att det ibland stormat hårt omkring hennes person. Hon har bland annat kommit undan med att kalla den iranske moderaten Hanif Bali för ”brun råtta” när han kritiserade de stora flyktingströmmarna och hon har försvarat Kungahuset, enligt många, lite väl överdrivet. Men vad är det egentligen som gör henne så oåtkomlig?

Hanif Bali (M) – en ”brun råtta”, enligt Anne Ramberg.

EU-flaggans 12 stjärnor står för idealen enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk. Det är den offentliga versionen. Hur mycket av ovanstående som stämmer får var och en ta ställning till, men intressant är i vart fall att siffran 12 ständigt återkommer i alla möjliga sammanhang. Siffran bär exempelvis ett mycket symboliskt värde då den berör sionismens strävan efter återförenandet av de 12 judiska stammarna. Det kan naturligtvis vara en slump att vår egen statschef Carl XVI Gustaf tillhör ett slutet nätverk som kallar sig ”Gubbtolvan”, men väl värt att fundera kring.

2010 släpptes boken Den motvillige monarken, som bland annat hävdade att kungen levt ett playboyliv vid sidan om sitt äktenskap och sina representationsuppgifter som Sveriges statschef. Mille Markovic, en förgrundsgestalt inom Stockholms undre värld, påstod sig ha sett kungen festa runt bland lättklädda damer på sina egna svartklubbar. Boken väckte stor uppmärksamhet och föranledde en högst pinsam, till synes improviserad presskonferens under en älgjakt, där kungen stammande berättade att han talat med drottningen om saken och att hovet nu ville ”vända blad”.


Majestätets något förvirrande presskonferens när han talade om älgjakt och rykten om dekadenta utsvävningar.

Året efter släpptes en bok med titeln Den Svenske Gudfadern, som handlar om Milan Sevo, av många betraktad som Sveriges största maffialedare. Boken fick kritik från många håll, framförallt för att den sades upphöja en kriminell man till någon slags hjälte. Men mest uppmärksamhet fick ändå uppgifterna om att kungens vänner försökt få tyst på Markovic med hjälp av just denne kriminellt belastade man.

I en intervju med TT-reportern Tomas Bengtson säger kungen att han inte kände till något om vännernas eventuella förehavanden gällande detta, men den bilden ska senare komma att rämna när det dyker upp inspelade samtal där vännen Anders Lettström berättar att han personligen informerat kungen om uppdraget.


”Jag behöver inte vara orolig över att visa upp nåt kort på mig själv med brudar, jag är inte orolig över det. Men det är ju inge bra för chefen”, säger kungens vän Anders Lettström när han förhandlar med Milan Sevos högra hand,

Det publiceras även bilder på en faktura som sägs bevisa att kungens vänner betalat 625 000 till Milan Sevo för att få Mille Markovic att sluta prata. Advokat Johan Eriksson, i dagarna rykande aktuell som terroristen Rakhmat Akilovs försvarare, företräder Lettström i samband med transaktionen. Namnet Ramberg finns med på fakturan såsom ”eventuell medfinansiär”.

Faktura rörande ”Uppdrag Markovic”, där bland annat ett möte med Ramberg nämns. Klicka för större bild.

Anne Ramberg försvarade kungahuset under detta ”drev” likt en tigrinna som skyddar sina ungar. Med vilken trovärdighet undrade många. Anne Ramberg var tidigare gift med advokaten Fredrik Ramberg (Ruben) som är en nära vän till kungafamiljen och tillika medlem i kungens kompisgäng ”Gubbtolvan”. Det sägs också vara hans namn som står på ovan nämnda faktura.

När “Den svenske Gudfadern” släpptes kände sig Fredrik Ramberg utpekad. Ja, inte bara utpekad utan så pass kränkt att han hotade med stämning. I den situationen använde han sig av Claes Lundblad (Ruben) som juridiskt ombud. Det intressanta här är att Lundblad är Anne Rambergs sambo och vid den tidpunkten dessutom delägare i samma advokatbyrå som Axel Calissendorff (Ruben) som är något så förnämt som hovauditör, med andra ord juridisk rådgivare åt kungahuset.

Det är kanske inte så märkligt då att Anne Ramberg under denna tid träder fram till kungens försvar. Dessutom har både hon och Calissendorff fått ta emot varsin kungamedalj. I ”fint” sällskap ska sägas, med folkförrädaren Fredrik Reinfeldt och nyligen också den ökända judinnan Barbara Spectre, grundare av organisationen Paidela – Europeiska institutet för judiska studier i Sverige med bidrag från familjen Wallenberg. Hennes agenda har inte varit dold, då hon hela tiden öppet har propagerat för massinvandring till Europa.


Det berömda klippet där judinnan Barbara Spectre talar öppet om judarnas intresse i europeisk mångkultur

Hitler, kungahuset och Wallenberg.
Man får anta att kungliga utmärkelser speglar kungahusets värderingar. Därför är det kanske av värde att nu göra en liten avstickare för att se hur det har sett ut genom åren. Wallenberg är ett namn som ständigt återkommer i alla möjliga sammanhang, och 1975 föräras exempelvis Jacob Wallenberg Serafimerordern, vilken instiftades 1748 och utdelas till den som genom ”humanitärt eller allmänt samhällsengagerande gärning gjort sig synnerligen förtjänt”. Wallenberg blev bland de sista ”vanliga” medborgare att få emotta den kungliga ordern, som sedan 1975 endast utdelas till statschefer och sedan 1995 även till medlemmar av kungahuset. Vad hade då denne Wallenberg utfört för humanitära gärningar och hur kände konungen till dessa? Familjen Wallenbergs ”valspråk” sägs nämligen vara Esse non videri – att verka men inte synas.

Carl Goerdeler var en tysk förrädare som ville mörda Adolf Hitler. Han konspirerade bland annat med den svenska bankirfamiljen Wallenberg.

I maj 1943 möts Jacob Wallenberg och den tyske ekonomen Carl Goerdeler i Stockholm. Wallenberg informeras vid mötet om den konspiration som sedermera kom att få ett abrupt slut efter mordförsöket på Adolf Hitler 1944. Denne Carl Goerdeler hade under några år tjänat Hitler, men bytte senare sida. Han var i grunden en konservativ anhängare av monarkin och fick lämna posten som borgmästare i Leipzig efter att ha vägrat destruera två statyer föreställande juden Felix Mendelssohn, samt motsatte sig att svastikan skulle vaja över stadshuset.

Jacob Wallenbergs farfar André Oscar Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank (SE-banken) 1856. I början av 1997 genomfördes en inventering av lokalerna i i SE-bankens gamla kontor i Stockholm där man hittade ett förseglat kuvert med bland annat brev och brevutkast. Där framträder bilden av Wallenbergs kopplingar till de tyska upprorsmakarna. Goerdeler var vid tiden ekonomisk rådgivare åt elektronikjätten BOSCH och under sina ”affärsresor” runt om i Europa kunde han ostört ägna sig åt att knyta användbara kontakter.

Besöket i Stockholm under våren 1943 grundar sig i att ett statskuppsförsök i Tyskland är nära förestående. Därför hoppas han förmå Wallenberg att avlägga ett besök hos Winston Churchill, med budskapet att de allierade bör ligga lågt med eventuella militära insatser mot Tyskland, under tiden för den planerade ”befrielseaktionen”.

Det framgår av brevkonversationerna att Jacob och hans bror Marcus Wallenberg lyckas etablera någon slags kontakt med den brittiska regeringen, men det är oklart hur pass stor betydelse denna kommunikation har haft. När attentatsförsöket mot Hitler den 20 juli 1944 misslyckas är det naturligtvis en stor besvikelse för den svenske bankmannen. Planen var nämligen att efter en lyckad kupp sammanföra Goerdelers nya tyska regering med britterna.

Förrädaren Goerdeler avrättades genom hängning i fängelset Plotzensee den 2 februari 1945, tillsammans med andra likasinnade. Hans bror Fritz Goerdeler gick senare samma öde till mötes, men Carls son Reinhard Goerdeler levde vidare. Han satt fängslad under hela kriget men avancerade därefter till VD på en tysk revisionsbyrå.

Idag representeras han av G:et i företaget KPMG, vilket är ett företag som enligt deras egen hemsida har 1 700 medarbetare i Sverige, på femtio orter. De erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Under rubriken ”Sponsring, samarbeten och nätverk” framgår bland annat att de stödjer det globala nätverket WomenCorporateDirectors (WCD) som uppmuntrar till både köns- och etnicitetskvotering. Deras medlemmar återfinns på höga poster inom företag som Coca-Cola, Walt Disney Co, Microsoft och Glaxo Smith Kline. Som nämndes i del 2 stödjer företaget även Raoul Wallenberg Academy, som ägnar sig åt systematisk hjärntvätt av svenska barn och ungdomar via ”utbildningsinsatser” i skolorna.

Jacob Wallenberg fortsatte genom åren att hålla kontakten med Goerdelers familj och 1946 skrev han till änkan Annelise:

Som ni kanske vet kom jag från och med hösten 1939 att allt oftare träffa d:r Goerdeler och jag betraktar honom som en stor patriot, en förutseende man, som klart insåg vilken ohygglig olycka dessa skurkar, som Hitler och hans anhang var, hade dragit över ert fädernesland och miljoner oskyldiga människor.

Det var alltså en inblick i historien om den ”humanitära gärning” som kungahuset förärade med en Serafimerordern. Under åren har andra medlemmar ur familjen Wallenberg uppmuntrats med diverse kungliga medaljer, såsom Ivan Wallenberg (1988), Peter Wallenberg (3 medaljer, varav den första 1983) samt kusinerna Jacob och Marcus Wallenberg som båda två belönades under samma år (2007).

Judar och förrädare med kungliga medaljer
En annan mäktig familj som uppmärksammats ett flertal gånger med kungliga medaljer är den judiska familjen Bonnier. Bland andra Albert Bonnier (1987), Suzanne Bonnier (1991) och Eva Bonnier (2003). Till samma sällskap hör bokförläggare Per Gedin som inledde sin karriär på Bonnier och därtill även har skrivit en bok om Karl Otto Bonnier.

Ytterligare personer som belönats av kungahuset med medaljer är tidigare nämnda Caroline Krook (del 2), samt liberalen Barbro Westerholm, som i egenskap av generaldirektör för Socialstyrelsen var den som genomdrev både ett friskförklarande av homosexuella, samt den så kallade partnerlagen.

Den judiske läkaren Jerzy Einhorn har också medaljprytts. Han är son till författaren Pinkus Einhorn, som författade memoarerna ”Utvald att leva”, där han som så många andra polska judar påstår sig beskriva hur han som en av få polska judar överlevde ”förintelsen”. Han var också starkt engagerad för Israels sak och den sionistiska frågan.

Naturligtvis har även en mängd politiker uppmärksammats. Utöver Reinfeldt och Westerholm exempelvis de gamla moderathöjdarna Carl Bildt, Anders Björck och juden Ulf Adelsohn, Bo Svensson (C), den förre statsministern Ingvar Karlsson (S), utrikesminister Margot Wallström (S), bedragerskan Mona Sahlin (S), kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke (MP), den förre centerledaren Maud Olofsson och Per Nuder (S). Därtill många inom ”nöjesvärlden”, exempelvis folkmordsaktivisten Malena Ernman och kommunisten Sven Wolter.

Att verka men inte synas
Bilderbergerguppen beskrivs ofta som väldens mäktigaste sammanslutning, vilken grundades 1954 och sedan starten har omgärdats av stark mystik. Inte minst för att dess existens under flera år till och med förnekades.

Här möts bland annat toppar inom näringsliv, media och politik under informella former, och det finns både diffusa såväl som mer konkreta bevis på att deras samtal verkligen får genomslag i världspolitiken.

Den undersökande amerikanska tidningen Spotlight skrev exempelvis efter Bilderbergergruppens årsmöte 1989 att det beslutats om att Margaret Thatcher skulle avlägsnas från sin post som Storbritanniens premiärminister – därför att hon försvarade den brittiska suveräniteten. Hon ansågs alltså utgöra ett hinder för den planerade, framväxande europeiska superstaten.

Mycket riktigt avsattes hon också under pågående ämbetsperiod – av sina egna, det brittiska konservativa partiet. ”Att brännmärkas av Bilderberg tar jag som en hedersbetygelse”, sa hon senare till samma tidning.

Uppgifter gör gällande att Margaret Thatcher tvingades bort som brittisk premiärminister enligt den ljusskygga Bilderberggruppens vilja.

På global nivå leds gruppen av en styrkommitté inkluderande bland andra just Jacob Wallenberg. 2013 deltar moderaterna Anders Borg och Carl Bildt tillsammans med Stefan Löfven i årsmötet som kom att hållas i Sverige. I en artikel i Svenska dagbladet spekuleras kort efter mötet att dessa tre nu grävt ner stridsyxan, vilket ju stämmer bra med det faktum att Löfven strax därpå kom att överta ”stafettpinnen” och i och med det bara fortsatte på det inslagna spåret.

Efter samma möte säger Stefan Löven med ett hånflin att ”vi hjälps åt”, apropå eventuella motsättningar mellan honom, Borg och Bildt. Och det är nog så att detta är en grupp som verkligen på riktigt hjälps åt. Ögnar man igenom namnen på de personer som varit inbjudna genom åren så får man exempelvis en tänkbar förklaring till varför Mona Sahlin har kommit undan med så mycket mygel genom åren. Hon deltog på mötet 1996 i Toronto.


Jacob Wallenberg konfronteras av medborgarjournalist med frågor kring Bilderbergergruppen.

Tage Erlander sa i riksdagen 1965:

— Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.

Detta apropå raskravallerna i USA.

Olof Palme deltog på Bilderbergermötet 1965, 1973 och 1984 och var den som sedermera lyckades med konststycket att i tysthet genomföra den ändring i grundlagen, tio år efter Erlanders ord, som slår fast att Sverige ska bli ett mångkulturellt land. Och behöver det nu ens nämnas att Carl XVI Gustav har deltagit? Året var 1995. För Sverige – vartåt i tiden?

Från illaluktande knähundar till förgörande krafter
Här och där har det i den här serien blivit en del avstickare från huvudtemat – det svenska rättsväsendet. Men det är oundvikligt. I första delen började vi med att titta på några aktuella exempel som visar på hur samhällets beskyddande funktioner helt verkar vara på väg att krackelera. Sedan tittade vi närmare på hur rättsväsendet och advokatkåren infiltrerats av feministiska nätverk som växer sig allt starkare för varje år som går.

Efter den grunden var det bara att dra fingret genom alla namn vi passerat genom dessa tre delar och skapa sig själv en röd tråd. Här finns bland annat den av det svenska kungahuset medaljprydda judinnan Spectre, som aggressivt propagerar för rasblandning och mångkultur i Europa. Här finns den mäktiga familjen Wallenberg, som figurerar i alla möjliga sammanhang i sin skrupelfria jakt på rikedom och makt och även finansierar Spectres ”sak”, finansjuden George Soros som även han med sina ”projekt” aktivt försöker förgöra den vita rasen. Vi har också ett kungahus som genom sina utmärkelser öppet visar att dess lojalitet inte främst står med det svenska folket, samt svenska Advokatsamfundets generalsekreterare som med ett brinnande patos försvarar judisk makt-rörelsen och deras subversiva projekt för Europa, samtidigt som hon både föräras och förärar hedersbetygelser. Utöver dessa en mängd lakejer inom olika kårer: politiker, advokater, jurister, journalister som sammantaget verkar bakom en humanistisk dimridå som innehåller hela regnbågens färger. Och lite till.

Nu är det bara att leka med tanken på att ordet rättsväsende byts ut mot exempelvis skola. ”Den svenska skolan i förfall” blir då den nya meningen. Poängen är att samma mönster då kommer att upprepa sig. Det luktar illa någonstans, du gräver med en enkel spade och upptäcker några personer som har märkliga kopplingar emellan sig. Därefter kommer cirkeln automatisk att vidgas och vidgas och vidgas, tills du upptäcker att det finns kopplingar till exempelvis människor, organisationer, företag, även i andra länder och från andra tider. Bli inte förvånad om flera av de namn som dök upp här då skulle återkomma. Därtill andra namn med exakt samma agenda: Att driva hela vårt nordiska folk, inte bara i förfall, utan mot utplåning.

I del 4:

I den avslutande delen medverkar skådespelaren och författare Jonas Inde. Han berättar bland annat om sitt möte med rättsväsendet i samband med en vårdnadstvist, och vilka insikter han har nått, så här långt, i och med detta.

Källor:
Anne Ramberg kallar Hanif Bali för ”taltratt” åt ”bruna råttor”
HEMLIGA KLUBBEN
Se hela kungens presskonferens
Kungen: ”Vi vänder blad och ser framåt”
Milan Sevo: Vi skulle hjälpa kungen
Webb och Sevo fick pengarna
Kungavännen känner sig utpekad
Carl Goerdeler – Jewish Virtual Library
Ett unikt imperium
Klassiker: Wallenbergarnas farliga förbindelser
Sveriges kungahus – medaljer
Mera om Bilderberggruppen – del 2
Mona Sahlin blir konfronterad om Bilderbergmötet
I dag hade Tage Erlander stämplats som rasist


  • Publicerad:
    2018-04-21 13:53