INRIKES. Sverige kommer att vara värd för den internationella konferensen International Conference on Men and Equal Opportunities 2018. Det hela tillkännagavs vid årets konferens i Luxemburg.

Åsa Regnér.

Åsa Regnér.

Den tredje internationella konferensen om män och ”jämställdhet” går just nu av stapeln i Luxemburg. Jämställdhetsminister Åsa Regnér offentliggjorde i ett tal att Sveriges står som värd för konferensen 2018.

— För att vi ska uppnå verklig förändring och ett jämställt samhälle krävs att män engagerar sig, visar solidaritet för utsatta kvinnor och är delaktiga i förändringsarbetet. Det gläder mig att Sverige kommer vara värd för den fjärde konferensen om två år och kan bidra till att frågan om män och jämställdhet fortsätter att vara i fokus internationellt, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Regnér.

Det hela beskrivs av regeringen som ett internationellt högnivåmöte och arrangerades för första gången 2012 i Berlin och därefter i Wien 2014. Det övergripande temat är mäns roll och ansvar i ”jämställdhetsarbetet” och fokus på årets konferens i Luxemburg är omsorgsarbete.

Lydia Mutsch som är jämställdhetsminister i Luxemburg har nu lämnat över till Regnér.

Källa:
Sverige värd för internationellt högnivåmöte om män och jämställdhet 2018


  • Publicerad:
    2016-10-18 16:25