BROTT. Åmåls kommun har startat en utredning mot personalen på ett HVB-hem för så kallade ensamkommande flyktingbarn efter att en film läckt ut där en kvinnlig anställd dansar intimt med en “minderårig” från boendet.

Kvinnor ur personalen som jobbar med ”ensamkommande flyktingbarn” i Åmål anordnade en privat fest dit de bjudit några av “barnen” från sitt arbete. Ett kort videoklipp som filmades från kvällen har nu läckt, där man ser hur en kvinna dansar en så kallad lapdance framför ett av “barnen”. Detta har nu fått Åmåls kommun att reagera:

Dels är det en person i beroendeställning, dels ser vi att det är väldigt olämpligt utifrån privat och professionellt, säger Ivan Stipic, förvaltningschef vid Åmåls kommun.

Enligt flera källor ska det också ha funnits en sexuell relation mellan en kvinna på HVB-hemmet och ett av “barnen”.

— Det här barnet förlitar sig på att HVB-hemmet är det trygga hem som man bor i på heltid. Så det kan betyda allt, om relationen till personal är professionell, trygg och så vidare, säger Maria Björklund, enhetschef vid IVO.

Åmåls kommun håller på att färdigställa en så kallad lex Sarah-rapport, som ännu inte lämnats in till IVO.

— Vi är skyldiga att anmäla den här händelsen enligt socialtjänstlagen. Så vi har lämnat över det här ärendet till socialtjänsten, och de får i sin tur bedöma om det finns skäl att göra någon polisanmälan, säger Stipic.

Åmåls kommun är dock inget undantag när det gäller batikhäxornas osunda förhållande till männen från tredje världen, som uppgett sig för att vara minderåriga och uppehåller sig på HVB-hem runt om i landet:

Källa:
Här ger personalen den minderårige en lapdance


  • Publicerad:
    2017-06-05 15:40