SVERIGEDEMOKRATERNA SD-politikern Björn Söder vill nu att Sverige överväger ett fullvärdigt Nato-medlemskap. Detta på grund av att Putin enligt Söder påminner för mycket om Hitler.

Under lördagskvällen har SD-toppen Björn Söder gått ut hårt mot Ryssland och dess president på Twitter. Söder jämför Vladimir Putin med ingen mindre än den tyske ledaren Adolf Hitler. ”Lär av historien”, skriver Söder vilket är ett populärt uttryck bland antinationalister.

I en annan tweet skriver Söder att Sverige tillsammans med Finland bör överväga att ett Nato-medlemskap på grund av kriget i Ukraina, något alltfler svenska politiker börjat tala om efter Rysslands hot om konsekvenser ifall Sverige fortsätter att närma sig den anti-ryska krigsalliansen. Även i det inlägget kallar Söder Putin för ”2000-talets Hitler” och en ”despot”.

Igår påpekade Söder att han redan 1999 varnat för att Ryssland skulle kunna bli mer fascistiskt eller kanske nationalbolsjevistiskt. ”Det kan heller inte uteslutas att den politiska ledningen [i Ryssland] ersätts av röd-bruna krafter med politiska ambitioner som hotar vårt närområde eller kanske hela omvärlden”, ska Söder ha skrivit i SD-tidningen Demokraten.

Söder har i egenskap av riksdagspolitiker flera förtroendeposter inom utskott som rör försvars- och säkerhetspolitik. Han är ordinarie ledamot i krigsdelegationen, utrikesutskottet och OSSE-delegationen (ett FN-organ som arbetar med internationella säkerhetsfrågor). Vidare är han suppleant i försvarsutskottet och justitieutskottet.

SD har tidigare varit motståndare mot Nato men började vika ner sig i frågan redan 2016 när partiet hade kunnat rösta igenom en fördröjning av Sveriges undertecknande av värdlandsavtalet, men istället valde SD-ledningen att passivt reservera sig mot undertecknandet. Borgerliga opinionsbildare och partier som är för ett Nato-medlemskap har också länge lobbat för att SD ska stödja att Sverige blir fullvärdig medlem i Nato.