UTRIKES. Sverige och Danmark är de länder som anses stå närmast Storbritannien vad gäller inställningen till EU, enligt flera statsvetare. Därmed kan ett brittiskt utträde, ”brexit”, bana väg för att även Sverige folkomröstar om EU-medlemskapet.

Om Storbritannien skulle lämna EU kan det inspirera Sverige till att folkomrösta om EU-medlemskapet, enligt flera statsvetare. Enligt en mätning gjord av SIFO så skulle 36 procent av de tillfrågade svenskarna rösta för utträde om Storbritannien lämnar unionen. Detta kan jämföras med 32 procent av de tillfrågade svenskarna som säger sig vara för EU även utan Storbritannien.

— Det är självklart att vi får mycket mer luft under vingarna om det blir en brexit, säger Jan-Erik Gustafsson som är ordförande i ”Nej till EU-rörelsen”.

En mätning gjord av amerikanska PEW visar samtidigt att nästan nio av tio svenskar tror att ett brittiskt utträde ur EU skulle skada unionen. Svenskarna är därmed mer oroade än både fransmännen och italienarna.

— Det är inte jätteförvånande eftersom Sverige och Storbritannien ganska ofta har intagit relativt likartade positioner i olika sakfrågor, säger Linda Berg vid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet.

I dagsläget är 49 procent av de svenska väljarna positiva till EU-medlemskapet och 24 procent ser sig som EU-motståndare, detta enligt en färsk undersökning från SCB.

Källa:
Experter: Brexit kan inspirera svenskar att vilja lämna EU


  • Publicerad:
    2016-06-16 17:00