DUBBELMORAL. MSB-chefen har tagit till brösttoner om ansvar under pandemin och han företräder en myndighet med hög svansföring i frågan. Innan jul gjorde han själv en nöjesresa till Kanarieöarna.

Den nuvarande chefer för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillika förre Rikspolischefen, Dan Eliasson, 59, har återigen gjort sig känd för något mindre ärorikt.

Av varandra oberoende medpassagerare identifierade Eliasson på ett plan till Las Palmas den 19 december.

Det trots att såväl Regeringen som Folkhälsomyndigheten och MSB tydligt föreskrivit att endast nödvändiga resor ska genomföras.

Statsminister Stefan Löfvén (S) gav den 8 december svenska folket en tydlig förhållningsorder angående julresandet: Res bara om absolut nödvändigt!

Drygt en vecka senare tog alltså generaldirektören för MSB flyget till Kanarieöarna.

På MSB vägrar man att uttala sig om Eliassons resa och skriver:

Av säkerhetsskäl kommenterar vi aldrig var vår generaldirektör befinner sig.

”Tillsammans kan vi bromsa smittan”
Myndigheten, som rörande coronapandemin antagit mottot Tillsammans kan vi bromsa smittan, skriver på hemsidan krisinformation.se:

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. En transport bidrar inte i sig till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet. Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra.

I en intervju för Dagens Nyheter den 6 november angående hanteringen av coronapandemin hyllade Eliasson näringslivets och myndigheternas resoluta agerande under en allvarlig kris:

— Vi har förmodligen aldrig varit starkare som samhälle än vad vi är just nu. Samverkan mellan näringsliv, myndigheter och civilsamhället har aldrig fungerat så bra…Men 6 000 döda talar sitt tydliga språk.

Eliasson har flera gånger i tidigare intervjuer kommit in på sin fäbless för Kanarieöarna.

I ett reportage från 2015 kommenterade han på temat sådant som är angeläget för honom i onyktert tillstånd:

— När jag är drucken kan jag gå i gång på spansk fotboll. Favoritlaget är Las Palmas.

”Påverkar inte nödvändigtvis MSB:s funktion”
Ansvarigt statsråd för MSB, inrikesminister Mikael Damberg, kommenterade vid en pressträff på onsdagen att det inte nödvändigtvis finns något samband mellan MSB:s funktion och det lämpliga eller olämpliga i Eliassons resa:

— Han får först själv förklara vad som ligger bakom resan och vilka övervägningar han gjorde. Som ansvarigt statsråd är mitt ansvar att se till att myndigheten kan göra sitt jobb 24 timmar om dygnet.


  • Publicerad:
    2020-12-30 23:55