FOLKUTBYTET. Det europeiska analysorganet Gefira har presenterat en rapport betitlad ”Sverige kommer finnas kvar men bara till namnet”.

Uppgifterna Gefira baserar rapporten på kommer från SCB (Statistiska centralbyrån). 2060 tros antalet etniska svenskar ha minskat till 6,6 miljoner, och om utvecklingen fortskrider finns bara fem miljoner kvar i slutet av århundradet då Sverige uppskattas ha 14 miljoner invånare.

Som orsak till de dramatiska förändringarna anger rapporten att fertiliteten bland etniska svenskar är lägre än den generella fertiliteten i landet, och att myndigheterna istället för att uppmuntra ett ökat barnafödande bland den egna befolkningen förlitar sig på storskalig invandring.

Ett tecken på denna utveckling är att antalet barn med typiska muslimska namn i Sverige växer i snabb takt – bara sedan 2010 har dessa ökat med 30 procent. Rapporten visar också att 22% av de barn som föds i Sverige har en utomeuropeisk bakgrund.

Källa:
Sweden will remain Sweden but just in name


  • Publicerad:
    2018-07-30 10:20