SIONISM. FN kräver att Iran tillåter nya inspektörer undersöka två misstänkta kärnanläggningar.

Kazim Gharib Abadi. Foto: australia.gov.au.

Nu ökar Förenta Nationerna (FN) trycket på Iran och deras kärnenergitekniska utveckling, rapporterar TT.

I en ny resolution kräver FN att Iran tillåter inspektörer att undersöka två misstänkta tidigare anläggningar.

Iran har under flera månaders tid nekat FN:s atomenergiorgan (IAEA) tillträde till landet för att göra sina inspektioner. FN, Israel och USA misstänker att det i början av 2000-talet pågick kärnteknisk verksamhet där som inte tillkännagivits.

— Jag tycker att det här uttalandet är tydligt. Jag avser att mycket snart sätta mig ner med Iran och försöka lösa det här så fort som möjligt, säger IAEA-chefen Rafael Grossi.

Resolutionen lades fram av Frankrike, Storbritannien och Tyskland. USA, som brutit sitt kärnavtal med Iran, stödde resolutionen. Kina och Ryssland sade nej. Sju länder lade ned sina röster. Resolutionen antogs därmed med röstsiffrorna 25 mot 2.

— Iran beklagar den här resolutionen och kommer att vidta lämpliga åtgärder som ett svar, de som har ställt sig bakom resolutionen kommer att få känna av återverkningarna, säger Kazim Gharib Abadi, Irans FN-ambassadör i Wien.

Abadi varnar IAEA för handlingar som kan leda till att kärnenergiavtalet JCPOA havererar. Det avtalet undertecknades 2015 av Iran och de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd samt Tyskland. Det var detta avtal som USA bröt mot 2018 och följde upp med att införa kännbara sanktioner mot Iran.

FN har aldrig gjort några inspektioner av Israels kärnenergi- eller kärnvapenprogram, trots att de tidigare har krävt tillträde till Israel för att kunna utföra sådana inspektioner.


  • Publicerad:
    2020-06-20 17:00