FORSKNING. Män som skriver artiklar och hyllar kvinnor på gatan, ju radikalare grupp desto mer överklassungdomar och paranoida människor som inte törs stå för sina åsikter. Det är en tragisk bild som målas upp när Försvarets forskningsinstitut skriver rapport om den så kallade autonoma vänstermiljön i Sverige.

I november förra året publicerade Försvarets forskningsinstitut (FOI) en rapport om invandringskritisk alternativmedia, där man bland annat konstaterade att Nordfront växer mest av alla oppositionella sajter och har flest aktiva användare i det alternativa medielandskapet.

I dagarna har FOI publicerat en ny rapport med namnet Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet, där man går igenom olika aspekter av våldsvänstern som agerar i Sverige.

Rapporten – som har författats av Lisa Kaati – innehåller egentligen inget nytt eller revolutionerande. Man lyfter fram vilka olika aktörer som finns på marknaden, alltifrån AFA och Syndikalisternas ungdomsförbund (SUF) – men missar att dra slutsatsen att det i stort rör sig om en och samma grupp människor – till diverse djurrättsorganisationer och så kallade miljörörelser.

När det kommer till den så kallade autonoma miljöns aktivitet på Internet konstaterar man bland annat att rörelsen egentligen endast har en enda nyhetssajt, nämligen Aktuellt Fokus – som drivs av den notoriske kvinnomisshandlaren Kim ”Bajs-Kim” Fredriksson – samtidigt som marknaden av invandringskritisk alternativmedia i Sverige i princip är mättad med ett stort antal aktörer med vitt skilda politiska utgångspunkter. I jämförelse med annan alternativ media är Aktuellt Fokus dessutom att betrakta som en väldigt inaktiv nyhetssajt, enligt rapporten:

Under perioden 1 mars 2018 till 12 april 2018 publicerade Aktuellt Fokus ett 60-tal artiklar, medan Nordfront (Nordiska motståndsrörelsens webbsida) publicerade ungefär 600 artiklar och Samhällsnytt 370 artiklar. Aktuellt fokus är således en i sammanhanget liten nyhetssida när det gäller publicering av redaktionellt material.

Kaati gör även en annan intressant iaktagelse rörande Aktuellt Fokus, nämligen att ”en skillnad mellan Aktuellt Fokus och de flesta alternativa invandringskritiska medierna är att möjligheten att kommentera nyhetsartiklar inte finns på Aktuellt fokus”. Något som kanske kan tolkas som ett ointresse av öppen diskussion och en motvilja mot möjligheten att ifrågasätta det publicerade materialet.

Vänsterextremism ur ett genusperspektiv
I rapporten har man försökt att avgöra hur ”jämställd” den så kallade autonoma miljön är. Enligt FOI:s bedömningar är cirka en fjärdedel kvinnor, vilket är ganska uppseendeväckande då Nordfronts och Motståndsrörelsens erfarenhet från offentliga aktioner och demonstrationer snarare tyder på en tydlig överrepresentation av unga kvinnor.

Antifascister som syns på gatan är ofta unga kvinnor och flickor.

Ifall FOI har rätt skulle det kunna tolkas som att en majoritet män låter en minoritet unga flickor ge sig ut på gatan för att försöka sig på våldskonfrontationer med disciplinerade manliga nationalsocialister, medan de själva sitter hemma och gör annat. Samtidigt menar FOI att våldsvänstern har en tendens att vilja lyfta fram kvinnliga antifascistiska ”hjältar”, såsom exempelvis Ulrike Marie Meinhof (RAF/Baader-Meinhof-ligan).

Vad männen gör istället ger en senare del av rapporten kanske en fingervisning om. FOI har gjort en analys av könet på skribenterna på bloggen gatorna.info, en slags Internetportal för vänsterextremister med väldigt många olika skribenter. Då i princip samtliga skribenter är anonyma och skriver under pseudonym har man använt sig av en algoritm som har tränats i att känna igen kvinnliga respektive manliga författare utifrån texten. Med en träffsäkerhet på 84 procent har man dragit dessa slutsatser:

Av de 685 personer som skriver inlägg på Gatorna väljer 364 att skriva på svenska. Av dessa är 360 personer män och 4 kvinnor. Det är 243 användare som skriver på engelska och av dessa är 238 stycken män och 5 kvinnor. Detta innebär att ungefär 1,5 procent av skribenterna är kvinnor och 98,5% är män (se figur 6.1). Det verkar således vara få kvinnor som publicerar inlägg jämfört med män i alla fall på informationsportalen Gatorna.

På gatan låter rödingarnas slagord i regel som rena flickkörer, men på deras bloggar är det enligt FOI nästan uteslutande männen som skriver. Foto: nordfront.se.

Vad gäller vänsterextremister som straffas för brott är dock en majoritet män, liksom fallet är i övriga samhället. FOI konstaterar dock att den så kallade autonoma miljön är flitiga på att lyfta fram kvinnliga dömda brottslingar när sådana finns att uppmärksamma.

Direktörssöner och diplomatdöttrar
Erfarenheten som den nationella rörelsen har haft med vänsterextrema grupper gör gällande att de mest aktiva individerna kommer från väldigt välbärgade hem och privilegierade uppväxtmiljöer. Detta trots att man ofta talar om ”kamp för arbetarklassen” och ”solidaritet med de svaga”. Denna bild bekräftas av FOI, som dock väljer att beskriva det något mer försiktigt.

Enligt tidigare forskning finns det indikationer på att rörelser med en mer radikal framtoning attraherar deltagare som är något yngre och resursstarkare det vill säga har en i genomsnitt något högre klassbakgrund än genomsnittet av befolkningen.

Sveriges nuvarande ambassadör i Berlin Per Thöressons poserar med sina döttrar i Brooklyn, New York – en klassisk uppväxtmiljö för en vänsterextremist. Skärmdump från Facebook. Klicka för större bild och läs mer HÄR.

Expo och Researchgruppen
Ytterligare en intressant sak med rapporten är att den räknar exempelvis Expo och Researchgruppen som delar av den autonoma miljön som bedriver politisk terror. Kopplingen mellan antifascisterna som maskerar sig på gatan och de som rör sig i de fina rummen och öppet tar emot pengar från judiska multimiljardärer och bankirer är sedan tidigare väldigt väldokumenterad – bland annat genom det faktum att både Expo och Researchgruppen har grundats av före detta AFA-medlemmar.

Men i lögnpressen försöker man de få gånger som våldsvänsterns nämns att distansera sig något, samtidigt som Expo och Researchgruppen i regel hyllas och framställs som ”experter” och auktoriteter i frågor som rör deras svurna politiska motståndare.

I FOI:s rapport – under avdelningen Infiltration och efterforskningar – tar man förvånansvärt nog upp just Expo och Researchgruppen som den del av den så kallade autonoma miljön som allra flitigast ägnar sig åt just research, infiltration och kartläggning av meningsmotståndare.

Detta har fått den George Soros-sponsrade underrättelseorganisationen Expo att se rött. I ett uttalande under torsdagen gör Daniel Poohl sitt bästa för att värja sig från beskrivningen. ”Stiftelsen Expo är en antirasistisk partipolitiskt obunden stiftelse. Vi driver journalistik utifrån journalistikens etiska riktlinjer”, hävdar Poohl och fortsätter: ”Vi vilar på den liberala demokratins ideal har ett tvärvetenskapligt och tvärpolitiskt perspektiv. Vi har flera gånger – när stora delar av samhället tigit – markerat mot det våld som drabbat representanter för radikalnationalistiska grupper.”

Enligt Poohl har Expo utan framgång försökt att nå FOI för en kommentar.

Reaktioner från våldsvänstern och dess sympatisörer
Förutom Expos reaktion har även Aktuellt Fokus skrivit om rapporten. I en artikel ondgör sig Kim Fredriksson främst över att hans skötebarn Aktuellt Fokus jämförs med ” våldsamma terroristgrupper som nazistiska Motståndsrörelsen”. I övrigt så upprörs han tydligt av att Expo presenteras som en del i samma miljö, något han ägnar resten av artikel åt att ondgöra sig över.

Kim Fredriksson var tidigare ”nationell”, men kvinnomisshandlade sig ut ur den ena organisationen efter den andra. Till slut var hans enda möjlighet att få uppmärksamhet att gråta ut som ”avhoppare” i TV-soffor. Den flerfaldigt dömde kvinnobankaren välkomnades också med öppna armar av både antifascister och lögnpressen, även om intresset för honom har svalnat något då hans karriär som kvinnomisshandlare inte avstannade med ”avhoppet”.

Det är förstås intressant att notera hur viktigt det är att en person som gärna låter sig sig själv framställas som en del i den så kallade autonoma miljön – genom att frivilligt agera som ett propagandaorgan åt den – väljer att lägga en sådan vikt på att försöka hålla Expo utanför. Gissningsvis så spelar Expo en medvetet viktig roll för dessa grupper vad gäller legitimeringen av deras åsikter och metoder, något som bara kan ske så länge Expo öppet kan röra sig i samhällets finrum och agera ”objektiva experter” på politisk opposition i lögnpressen. Men ifall Expos kopplingar till våldsvänstern blir alltför tydliga så kommer det förstås att bli svårare för dem att bedriva antifascistisk kamp i tv-sofforna.

I en annan artikel klagar Fredriksson på att Greenpeace och ”fackföreningar” (med andra ord syndikalister) beskrivs som ”autonoma vänsterextremister”. Att hans egen sajt skulle tillhöra samma miljö förnekar han bestämt genom att redovisa över hur många ”kända” personer som har skrivit artiklar åt honom. Några av namnen han är stolt över att ha publicerat på sajten är Soraya Post (F!), Mattias Gardell, Fredrik Almroth (IRM) och Kurdo Baksi.

Jonas Lundgren – som enligt Aktuellt Fokus är en vänsterpartistisk lokalpolitiker från Lidingö – kritiserar också rapporten i en ledare/krönika, framförallt då han anser att den brister i kunskap om vilka författare som anarkister läser, att man har valt att ta upp både exempelvis djurrättsaktivister och anarkister i samma rapport och att psykisk sjukdom nämns som ett skäl till varför man kan söka sig till våldsbejakande vänsterrörelser.

På gatorna.info nämns rapporten kort i två inlägg, där den beskrivs som ”fiaskorapporten” och ett bevis på att ”vår interna säkerhet fungerar” då all information i den kommer från ”öppna källor”.

Även om det är uppenbart att FOI i samband med rapporten inte har använt sig av infiltratörer eller informatörer är det dock sedan tidigare etablerat att det åtminstone periodvis finns samarbete mellan Säpo och våldsvänstern, med den före detta (?) Säpo-agenten Martin Fredriksson (AFA och Researchgruppen) som tydligast exempel.

Martin Fredriksson – här med sin gamle antifascistiske vapendragare Mathias Wåg – arbetade under många år åt Säkerhetspolisen. När det blev offentligt tog i princip hela den så kallade autonoma rörelsen avstånd från honom.

Rapportens värde
Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen, och därmed är det svårt att säga vilket syfte som ligger bakom den. Våldsvänstern utgör förstås inget hot mot systemet, utan agerar som dess kanske mest passionerade försvarare genom att agera mot dess främsta fiender – om än uppenbart tämligen ineffektivt.

I sin kritik av rapporten har våldsvänstern helt rätt i att den saknar en unik inblick i den så kallade autonoma rörelsen, vilket gör att informationen i den är rätt intetsägande och alldaglig. För den nationella rörelsen har den enligt vad jag kan se inget värde alls med tanke på det.

Vad som däremot är intressant – och anledningen till att jag valt att skriva om rapporten – är urvalet av information och hur den presenteras. Att man gör en rapport exklusivt om den så kallade autonoma miljön är i sig spektakulärt, då man vanligtvis behöver ”högerextremister” och ”islamister” som alibi.

Vidare är den typ av generaliseringar man faktiskt gör, där man ”klumpar ihop” våldsvänstern med finrumsvänstern, miljöaktivister och annat löst folk om än relevant i sammanhanget något man vanligtvis endast ser när det kommer till alternativmedia, invandringskritiska och nationella grupper etcetera. I det fallet gör man det trots att invandringskritiker åtminstone historiskt har varit experter på att ta avstånd från varandra och tydligt markera skiljelinjer gentemot mer radikala aktörer. Detta till skillnad från vänstergrupper, som ständigt agerar i gråzoner med otydliga linjer mellan sig – vilket till stor del har varit möjligt då deras allierade inom mainstreammedia istället har varit noggranna med att skilja på ”legitima aktörer” och sådana som beskrivs som grupper med ”vackra ideal men tvivelaktiga metoder”.

FOI törs exempelvis att konstatera att Expo och Researchgruppen spelar en viktig roll för den så kallade autonoma miljön, och hur mycket Expo än må förneka det så är deras bankirfinansierade underrättelsearbete avgörande för antifascisternas reaktionära kamp mot systemets fiender.

Rapporten kan läsas i sin helhet på foi.se.


  • Publicerad:
    2018-05-19 20:21