BEFOLKNINGSUTBYTET. Befolkningsstatistik från SCB visar att massinvandringen de senaste 30 åren grundligt har förändrat Sveriges befolkning.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) uppgick antalet utrikesfödda vid årsskiftet 1 877 000. Detta utgör 18,5 procent av en befolkning på 10,1 miljoner. Denna siffra låg år 2007 på 1,3 miljoner, på 950 000 år 1997 och år 1987 låg siffran på 690 000, vilket utgjorde 8,2 procent av befolkningen. År 1960, innan arbetskraftsinvandringen tog fart, låg antalet utrikes födda på 300 000 eller 4 procent av befolkningen.

SCB har även redovisat statistik för utländsk bakgrund, vilket utgörs av både utrikes och inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands. I slutet av år 2017 var 2 439 000 av utländsk bakgrund. Detta motsvarar hela 24,1 procent av befolkningen. Denna grupp har ökat ännu snabbare och fördubblats sedan början av 1990-talet. Statistiken som visar att en stor andel av invandringen av rasfrämlingar skett från länder i Asien, Mellanöstern och Afrika redovisar invandring efter födelseland och invandringsår.

Källa:
David Ahlin: ”Invandringen har förändrat Sveriges befolkning i grunden.”


  • Publicerad:
    2018-12-04 17:30