FRÄMLINGSINVASIONEN. Enligt Europol har den organiserade brottsligheten börjar överge sina traditionella inkomstbaser till förmån för människosmuggling. Detta då det senare i främlingsinvasionens spår har blivit mer lönsamt än både narkotika och prostitution.

manniskosmuggling

Det har blivit kostsamt för vissa och lönsamt för andra att åka båt över Medelhavet.

Enligt EU:s egen polismyndighet Europeiska polisbyrån (Europol) så har allt fler kriminella inom den organiserade brottsligheten börjat överge de illegala verksamhetsområden som traditionellt gett de största inkomsterna, såsom smuggling och försäljning av narkotika och prostitutionsverksamhet, till förmån för människosmuggling.

Enligt Europols chef Michael Rauschenbach är anledningen att människosmuggling blivit mer lukrativt i samband med de senaste årens ansenliga intensifiering av främlingsinvasionen. Rauschenbach menar att riskerna är lägre och förtjänsterna högre i och med att priserna för att smugglas till Europa har gått upp.

För bara ett år sedan kostade det mellan tre- och femtusen euro att smugglas från Västafrika till Europa men idag täcker den kostnaden bara en liten del av resan. Detta innebär att många, för att kunna fortsätta sin resa, skuldsätts hos smugglarna. För att kunna betala tillbaka får männen oftast hänge sig åt narkotikaförsäljning medan kvinnor och barn prostitueras när de väl nått Europa. Andra dödas helt enkelt bara av smugglarna varpå de får in sina pengar genom att sälja deras organ.

Under 2016 säger sig Europol ha identifierat över 15 000 personer som misstänks delta i smugglingsoperationer av främlingar till Europa. Många av dessa har afrikanskt ursprung och några har arresterats på plats i Italien och åtalats för många av de drunkningsolyckor som skett på Medelhavet när främlingar försökt ta sig till det europeiska fastlandet.

Källa:
Europol: Drug Traffickers Increasingly Involved in Migrant Smuggling


  • Publicerad:
    2017-01-05 20:00