ISRAEL. Den israeliska regimen har utsett en ny chefsrabbin över landets väpnade styrkor. Eyal Karim, som rabbinen heter, har bland annat uttryckt att det är okej att våldta icke-judar i krigstid, bland annat eftersom sådana omständigheter ”suddar ut folks identiteter”.

Eyal Karim.

Översten och rabbinen Eyal Karim.

Överste Eyal Karim heter rabbinen som av den israeliska regimen nu blivit utsedd att bli andlig ledare över skurkstatens militära styrkor. Karim är mest känd för sina rasistiska och kvinnofientliga uttalanden där han med stöd av judiska, religiösa texter sagt att det är tillåtet för israeliska militärer att våldta icke-judar.

Rabbinens resonemang publicerades redan 2002 på en judisk hemsida med frågor och svar där han fick svara på frågan: ”Är det tillåtet i våra tider för en IDF (Israeli Defence Force, reds anm.) soldat att, till exempel, våldta flickor i samband med strider, eller är en sådan grej förbjuden?”.

Svaret var ett invecklat resonemang om att människors identiteter ”utraderas” under krigstid och att det därför faktiskt är helt riktigt att våldta. Vidare menade Karim att deras Torah uttryckligen säger att krig tar bort vissa förbud kring sexuella relationer, samt att en av dessa förbud är våldtäkt på icke-judiska kvinnor. Slutligen konstaterade han att det viktigaste under krigstid är att upprätthålla de militära styrkornas stridsduglighet och att man därför, för allmänhetens bästa, måste tillåta soldaterna att uppfylla sina ondskefulla begär.

Även om Israels regim fått stark kritik för utnämningen av Karim så har många uttryckt att detta är helt i linje med landets politiska utveckling inom dessa frågor. Tidigare uttryckte bland annat Israels försvarsminister Avigdor Lieberman att man bör halshugga ”illojala arabiska medborgare”.

Källa:
New Top Rabbi of Israeli Army: It’s OK to Rape Non-Jewish Women


  • Publicerad:
    2016-07-13 16:10