SKOTTLAND. En 17-årig elev blev utkastad ur klassrummet och tillrättavisad av läraren efter att ha påstått att det bara finns två kön – man och kvinna.​

Den 17-årige skotske eleven som blev utvisad ur klassrummet i 30 minuter för att ha framhärdat i åsikten att det bara finns två kön fångade lärarens försök till tillrättavisning på video.​

I videon ser man ur läraren inleder tillrättavisningen med att säga att eleven har ”rätt till sin åsikt” varpå eleven svarar ”om jag har det, varför kastade du ut mig ur klassrummet? Det är inte särskilt inkluderande”.​

17-åringen säger under konfrontationen att han tycker att det är ”löjligt att ha något annat än två kön” och att ”det inte är vetenskapligt överhuvudtaget”. Läraren svarar då att ”inte alla policyer är vetenskapliga”.​

När eleven undrar varför läraren men inte han själv får ge uttryck för sin åsikt i klassen menar läraren att han inte ger uttryck för sin egen åsikt utan i stället bara för fram den nationella skolmyndighetens åsikt.​

Läraren säger också att eleven valde att starta ett bråk kring det hela eftersom han hade kunnat hålla tyst och fick möjligheten att inte göra en grej av det.​

Företrädare för Aberdeenshire kommun, där händelsen ägde rum, stödjer läraren och menar att videon är tagen ur sitt sammanhang.​

Lärarfacket kommenterar det hela med orden ”det låter som en yngling som letar efter problem”.​

Källa:
Boy, 17, kicked out after saying there are just two genders


  • Publicerad:
    2019-06-22 13:00