INRIKES. Säpochefen Klas Friberg anser att det borde vara straffbart att inneha och att ens så mycket som titta på terrorpropaganda.​

Säpochefen Klas Friberg. Till vänster den lille Morgan Johansson (S).

Vid i princip varje tillslag som Säkerhetspolisen gör i arbetet för att motverka terrorism hittar vi filmer och bilder med oerhört grova våldshandlingar och avrättningar. Materialet framställs för att rekrytera anhängare eller för att stärka sympatisörer inför våldsdåd,” skriver Säpos chef Klas Friberg på DN Debatt.​

Därför har Säpo uppmanat regeringen att utreda en eventuell kriminalisering av innehav och betraktande av terrorpropaganda.​

Hur ”terrorpropaganda” ska definieras är ännu oklart. Säpo menar att en kriminalisering måste ”avgränsas och vägas mot våra fri- och rättigheter”, men att de inte lägger någon värdering i hur de avvägningarna görs.​

En kriminalisering skulle kunna ha en dämpande effekt på radikalisering, menar Friberg. Möjligheterna att få enskilda personer som förekommer i Säpos kontraterrorismverksamhet dömda skulle öka.​

Källa:
Säpochefen: ”Gör det straffbart att inneha terrorpropaganda”


  • Publicerad:
    2019-06-25 09:50