UTRIKES. En ny folkomröstning om självständighet från Storbritannien kommer att hållas i Skottland efter att det skotska parlamentet röstade röstade ja till en ny omröstning i frågan.

Skottlands försteminister och partiledare för Scottish National Party Nicola Sturgeon.

Med röstsiffrorna 69–59 röstade det skotska parlamentet ja till att hålla en ny folkomröstning om självständighet från Storbritannien. Omröstningen är beräknad att hållas någon gång mellan hösten 2018 och våren 2019.

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon har nu befogenhet att lämna in en formell begäran till den brittiska regeringen. Storbritanniens premiärminister Theresa May anser att tiden inte är mogen för en ny skotsk folkomröstning. I ett uttalande från London avråder man Skottland från att hålla en ny omröstning:

Det vore inte rätt mot det skotska folket att be dem fatta ett avgörande beslut om självständighet utan att ha nödvändig information om Storbritanniens framtida relation till EU, heter det i ett regeringsuttalande.

Den nya omröstningen sker främst för att Brexit röstades igenom, vilket en majoritet av det skotska parlamentet motsätter sig.

— Skottland, precis som resten av Storbritannien, står vid ett vägskäl. När artikel 50 i Lissabonfördraget utlöses i morgon blir förändring oundviklig i vårt land. Det påverkar handel, investeringar och levnadsstandard, och gör avtryck på hela det samhälle vi lever i, sade Sturgeon i debatten inför voteringen i parlamentet i Edinburgh.

2014 röstade Skottland om självständighet och i den omröstningen röstade röstade 55 procent av skottarna för att stanna i unionen medan 45 procent ville lämna.

Källa:
London nobbar ny skotsk folkomröstning


  • Publicerad:
    2017-03-28 19:45