”ETNORAS”. Ett storbråk har uppstått på Umeå universitet mellan rasförnekande svenska vänsterforskare och rastroende samiska vänsterforskare. Striden handlar om huruvida ras existerar, och om samer har en ”kultur” och en ”egen historia”. Om de svenska forskarna vinner kan vänsterteorin om att ”det finns inga svenskar/alla är svenskar” komma att överföras till att ”det finns inga samer/alla är samer”.

I början av månaden presenterades en stor rasismstudie av Umeå universitet, som beställts av Socialdemokraterna. Rasismstudien visade att de flesta samer utsätts för rasism, och förklarade att lösningen är att bättre informera om varför samer har fler rättigheter än andra norrlänningar.

Studien i rasism kommer samtidigt som konflikterna ökar i Norrland. I en publicerad och kort därefter censurerad artikel varnar SVT för att den ”mest allvarliga etniska konflikten” i Sverige finns i norra Norrland. Och i Kiruna kommun i Lappland bojkottar de nationalistiska samebyarna samarbete med de styrande Socialdemokraterna, med motiveringen att Socialdemokraterna är rasister.

Nu har dessa etnopolitiska konflikter spridit sig till Umeå universitet. Kort efter den publicerade rasismstudien, som gjordes av en vänsterextrem samisk forskare, fick den motta överväldigande kritik av universitetets svenska vänsterforskare.

Utåt har kritiken presenterats som att forskningen är undermåligt gjord, och mellan raderna har man kunnat utläsa att kritikerna menar att forskaren i politiskt och etniskt syfte sett till att få de resultat han ville ha.

— Jag ogillar dåligt forskning, och att man riskerar att undergräva förtroendet för universiteten och det vetenskapliga arbetet.

— Metoderna som används är helt, inte galna ska jag säga, men märkliga.

— I forskningen måste man försöka hålla isär vad som är politik, aktivism, och vetenskap … det finns en politisk bias i den här rapporten, säger Jonny Hjelm som är professor i fotbollshistoria vid Umeå universitet.

Men varför har då svenska forskare som Jonny Hjelm, som menar att rasismstudien författats av ”Sveriges främste sameforskare”, inte kritiserat liknande forskning på Umeå universitet, exempelvis den uppenbart pseudovetenskapliga genusvetenskapen?

Nytt rasbegrepp är bakgrunden till kritiken
Förklaringen får vi av en debattartikel skriven i DN av samme Jonny Hjelm, med det vänsterextremt alarmistiska namnet ”Ny forskningsrapport påstår att samer inte är svenskar”. Här visar det sig att förklaringen till att just denna identitetspolitiska forskningsrapport kritiseras är att den samiske forskaren i sin rasismstudie använder begreppet ”etnoras”, och alltså talar om samer som lite annorlunda än svenskar.

”Ett problem med rapporten är användningen av begreppet etnoras”, skriver Jonny Hjelm i DN.

”Samerna förklaras ha en särskild ’livsstil’, ’kultur’, ’kunskap’ och ’egen historia'”, klagar Hjelm.

— Då är vi väldigt nära den yttersta högerns rasbegrepp, varnar Jonny Hjelm sedan i vänsterextrema SR.

Enligt svenska vänsterextremisters tolkning av den samiska rasismstudien finns två etnoraser i Sverige, samer och svenskar. Att exempelvis somalier ingår i den svenska etnorasen beror på att svenskarnas demokratiskt valda ledare välkomnat dem in i den svenska folkgruppen. Samernas ledare däremot accepterar bara somalier som samer om dessa adopteras in i folkgruppen.

Enligt gammalmodiga svenska vänsterextremister är både ras-begreppet och det nya etnoras-begreppet rasistiska, och mer eller mindre ett uttryck för en högerextrem tankevärld.

Svenska forskare förnekar i allmänhet att det ens existerar raser, men forskare i Sverige som inte är etniskt svenska påpekar ofta att raser existerar, och att detta är förklaringen till varför de utsätts för rasism.

Enligt Sveriges mest kände rasforskare Tobias Hübinette, som adopterats från Korea, existerar raser eftersom raserna ”görs”, på ungefär samma sätt som genus anses skapas.

— För att förstå det Nya Sverige måste man ta in begrepp som ras och vithet. Ras är en särskiljande faktor, det går inte att komma ifrån.

Tage Erlander sa så sent som 1965 att svenskar är rena till rasen och att det ska vi vara glada för, säger Tobias Hubinette.

Kritiker menar dock att varken vänsterextrema samiska forskare, vänsterextrema svenska forskare, Riksdagen eller Sametinget är bra representanter för samer och andra Norrlänningar.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-10-31 09:00