FAKE NEWS. Missil- och kemvapenexperten Theodore Postol underkänner Vita husets underrättelserapport som pekade ut det syriska flygvapnet som ansvariga för förra veckans gasattack. Istället menar han att personer på marken utförde attacken.

Redan för lite drygt tre år sedan försökte inflytelserika intressen inom den amerikanska administrationen få till ett krig mot Syrien genom att anklaga den syriska regeringen för att använda kemiska vapen mot sin egen befolkning. Den gången omöjliggjordes krigshökarnas planer för att det inte gick att bevisa den syriska regeringens skuld och för att det fanns ett allt för stort krigsmotstånd bland meniga och lägre befäl inom den amerikanska militären.

En av förklaringarna till att den syriska regeringen den gången inte kunde utpekas som skyldiga var en rapport av den före detta FN-vapeninspektören Richard Lloyd och MIT-professorn Theodore Postol som visade att de bärraketer som hade använts i gasattacken den 21 augusti 2013 omöjligt kunde ha skjutits från det avstånd som påstods och att de därför troligtvis måste ha avfyrats av rebellerna. Informationskriget.se skrev om detta i texten ”Syrien, skulden och sanningen” och RT i artikeln ”MIT study of Ghouta chemical attack challenges US intelligence”.

LÄS OCKSÅ: ”Tredje världskriget?”

Andra bidragande orsaker då för drygt tre år sedan var:

Samma intressen som den gången under president Barack Obamas styre försökte få USA att gå in i Syrien försöker nu under president Donald Trumps styre än en gång med samma sak.

För två veckor sedan, på morgonen den 4 april, utsattes ett område i den rebellkontrollerade staden Khan Shaykhun i norra Syrien för en gasattack som dödade ett 80-tal vuxna och barn. Nästan omgående anklagade USA och andra västmakter den syriska regeringen och menade att attacken hade utförts av syriska stridsplan som hade utfört uppdrag i området. Den syriska regeringen förnekade skuld, men menade att gas kanske kunde ha frisläppts under deras flygattack om rebellerna hade kemiska stridsmedel förvarade i någon av de byggnader som det syriska flygvapnet hade bombat.

Den 11 april släppte Vita huset en underrättelserapport som inte bara stod fast vid det ursprungliga utpekandet av den syriska regeringen som skyldiga till gasattacken, utan som också antydde att den förklaring som den syriska regeringen hade kommit med, att syriskt stridsflyg kanske hade råkat träffa ett av rebellernas förråd av kemiska vapen, var osannolik. Argumentet för detta var att gasen troligtvis inte hade kommit från en byggnad som hade bombats, utan från en bomb som hade slagit ner mitt på en väg.

Redan på kvällen samma dag som Vita husets hade lagt fram sin underrättelserapport underkändes den i en utvärdering av Theodore Postole, missil- och kemvapenexperten som hade varit med och avslöjat krigshökarnas lögner 2013. Utvärderingen av  Vita husets underrättelserapport bekräftades och stärktes även i ett tillägg som han gjorde två dagar senare. RT har skrivit en artikel om detta.

I utvärderingen och tillägget visar Teodore Postole bland annat att:

  • Vita husets underrättelserapport inte har gjorts av någon som hade för avsikt att var sanningsenlig och korrekt, vilket dels bevisas av att bilder som rapporten säger föreställer en oförändrad explosionskrater tydligt är tagna efter att de har manipulerats av personer som bar alldeles för dålig skyddsutrustning för att kunna hålla på med vad som sägs vara resterna av en saringasbomb.
  • Behållaren som sägs ha innehållit den kemiska gasen troligtvis inte har förstörts av en sprängladdning från insidan, vilket hade varit fallet om det hade handlat om ett riktigt kemvapen som hade släppts från luften, utan att det troligtvis hade handlat om en enkel gasinnehållande metallcylinder som hade tryckts ihop av en sprängladdning som har placerats ovanpå den av personer nere på marken.

Bild som visar att explosionskratern har manipulerats och att bomben inte kan ha innehållit saringas då personer med så dålig skyddsutrustning skulle ha dött eller blivit allvarlig skadade.

Möjlig konfiguration av en enkel kemisk bomb, där en extern sprängladdning förstör en förseglad metallcylinder som innehåller kemiskt stridsmedel.

Artikeln ursprungligen publicerad på Informationskriget.se.

Källor:
LLoyd, Richard och Postol, Theodore A. Possible Implications of Faulty US Technical Intelligence in the Damascus Nerve Agent Attack of August 21, 2013
MIT study of Ghouta chemical attack challenges US intelligence
WHO REALLY USED CHEMICAL WEAPONS IN SYRIA?
Hersch, Seymour M. Whose sarin?
Hersch, Seymour M. The Red Line and the Rat Line
U.S. soldiers in open rebellion against Obama’s war in Syria
Postol, Theodore A. Assessment of White House Intelligence Report About Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria
Postol Theodore A. A Quick Turnaround Assessment of the White House Intelligence Report Issued on April 11, 2017 About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria.
MIT professor exposes ‘egregious error’ & evidence tampering in US report on Syria sarin incident


  • Publicerad:
    2017-04-19 00:22