KULTURMARXISM. Två präster i Malmö pastorat har fått en text publicerad i DN, i vilken de skriver att nationaldagen och allt vad nationalism innebär borde avskaffas.

Helena Myrstener och Peter Englund.

De båda kulturmarxistiska prästerna Helena Myrstener och Peter Englund anser att svenska kyrkan inte borde delta i firandet av nationaldagen som “andas det tidevarv då nationalromantiken formade bilden av Sverige”. Helst vill de också avskaffa dagen då de menar att inget gott har kommit ur nationalism eller patriotism.

Inget gott har kommit ur nationalism och patriotism, snarare är de likt ett gift som sprider sig i människors sinne och ställer människor och länder mot varandra. I nationalismens och patriotismens namn har söner skickats ut i krig. Patriotismen har sin bakgrund i det patriarkala tänkande som hyllar traditionell manlighet såsom styrka, konkurrens, ojämlikhet och som reducerar män till soldater och kvinnor till barnaföderskor. Det säger sig självt att detta inte skapar goda förutsättningar för en värld utan gränser.

De vill se att den ”kristna tron” och svenska kyrkan ska vara en motkraft som kan göra upp med vad de kallar den “unkna nationalismen och patriotismen”.

Det är ingen slump att Sverigedemokraterna mobiliserar inför det kommande kyrkovalet, de vet hur kyrkan har använts genom historien och hur den kan användas för att befästa en politisk ideologi som gör skillnad på människor på grund av av hudfärg, kön, sexuell läggning och klass.

Som de goda globalister de är vill de istället ersätta nationalism och patriotism med internationalism och solidaritet för att motarbeta de “skillnader vi själva skapat”.

Källa:
Englund & Myrstener: Vi borde inte fira nationaldagen – det är bara en uppvisning


  • Publicerad:
    2017-06-13 18:00