MELLANÖSTERN. Den verbala upptrappningen USA och Iran emellan har nått nya nivåer. Detta efter att ledaren för en iransk elitstyrka totalslaktat sionistisk-amerikansk imperialism.

Efter att Donald Trump i maj i år lämnade det tre år gamla Iranavtalet – som begränsade Irans kärnkraftsprogram i syfte att hindra landet från att skaffa kärnvapen, i utbyte mot lättade sanktioner – har relationerna länderna emellan kraftigt försämrats. USA har hotat med att återinföra sanktioner mot Iran samt mot företag och länder som även i fortsättningen kommer att handla med exempelvis Irans olja. USA:s ensidiga utträde ur avtalet har dock inte erhållit nämnvärt stöd från de andra inblandade parterna, däribland Ryssland, Kina och EU.

Efter USA:s ekonomiska hot och öppna stöd för regeringsskifte i Iran varnade president Hassan Rouhani i veckan Trump för att ”leka med elden” samt att fred med Iran skulle vara ”all freds moder” medan ett krig mot hans nation skulle vara ”alla krigs moder”. Trump svarade, med stora bokstäver, att ifall Rouhani ”hotar USA” någonsin igen så kommer Iran att lida konsekvenser som ”få i historien någonsin har lidit”.

Denna hätska ordlek blev än mer intrikat under torsdagen när Qasem Soleimani, ledare för det iranska Revolutionsgardets elitsoldater i Qudsstyrkan, klev fram.

Soleimani, som ständigt lever under hot att dödas av israeliska lönnmördare från Mossad, har bland annat framgångsrikt deltagit i kampen om Syrien mot väst-, Israel- och Gulfstatsstödda islamister.

”I egenskap av en soldat” levererade han en rejäl svada riktad mot USA och dess historik av sionistisk utrikespolitik.

”Vad var det ni kunde göra de senaste 20 åren men inte gjorde? Ni kom till Afghanistan med mängder av stridsvagnar, pansarfordon och avancerade helikoptrar och begick övergrepp där. Och vad i helvete fick ni gjort där mellan 2001 och 2018 med 110 000 soldater? Idag ber ni talibanerna om fredssamtal.” sa Soleimani som fortsatte med att ta upp USA-invasionens dystra historia i Irak.

”Arrogant nog invaderade ni Irak med 160 000 soldater och mångdubbelt mer militärmateriel än i Afghanistan, men vad hände egentligen? Fråga den dåvarande befälhavaren som frågade mig; ’Är det möjligt att ni använder ert inflytande i Irak och förhindrar att våra soldater attackeras av irakiska upprorsmän de få månader som är kvar innan vi lämnar det här landet?’ Har ni glömt att ni gav era stridsvagnssoldater vuxenblöjor? Trots detta hotar ni den mäktiga nationen Iran?

[…]

Vi befinner oss nära er där ni inte ens kan ana. Vi är en nation av martyrer, imam Hosseins nation […], vi är redo […], ni må komma att starta detta krig, men vi kommer att avsluta det.”

Soleimani påminner slutligen USA att Iran har kapacitet för ett så kallat asymmetriskt krig mot en eventuell amerikansk invasionsstyrka. Irans reguljära militära styrka sett till mänsklig numerär tros enligt en expert som RT intervjuat vara mellan 600 000 och 900 000. Därtill finns flera miliser, vars färdigheter blir regelbundet underhållna av Revolutionsgardet, där medlemsantalet tros kunna räknas i miljoner.

Källor:
Major General Soleimani sharply reacts to Trump’s recent military threat
Kuwaiti report: US gives Israel go-ahead to kill powerful Iranian general
US strategy against Iran may lead to lose-lose scenario for everyone


  • Publicerad:
    2018-07-28 12:30