ASYLINDUSTRIN. Migrationsverket väntas anställa över tusen personer för att klara av det oerhört stora trycket från invandringen som myndigheten befinner sig under.

migrationsverket

Migrationsverket befinner sig under oerhört stort tryck från den pågående massinvandringen och myndighetens anställda får jobba sena nätter och helger. Nu ska man anställa över tusen personer för att komma på fötter.

Migrationsverket har beräknat att åttiotusen så kallade asylsökare har sökt asyl i Sverige innan årets slut, men det är bara en del av den totala invandringen. De flesta asylanterna uppges komma från Somalia, Eritrea, Syrien och Afghanistan.

— Många anställda är stressade och känner sig utarbetade, uppgav Jörgen Broman på akademikernas fackförbund Saco i en intervju.

Broman menar vidare att i Malmö kan de anställda behandla så många ärenden som tvåtusenfemhundra i veckan. Han menar vidare att det inte är ovanligt att de anställda har fått jobba till klockan nio på kvällarna och även lördagar.

— Sverige är efter Tyskland ett av de länder som tar in flest asylsökande i Europa. För att möta denna efterfrågan måste vi arbeta mer än femdagarsveckor. Vi försöker att jämna ut arbetsbelastningen genom ett nytt och mer flexibelt schema, fortsätter Broman.

För närvarande arbetar runt femtusen personer på Migrationsverket och att nyanställa ytterligare tusen personer förväntas kosta runt 600 miljoner kronor per år. Under nästa år förväntas asylansökningarna öka ytterligare, till nittiofemtusen ansökningar.

Källa:
Sweden to hire 1,000 to ease asylum flow


  • Publicerad:
    2014-12-18 19:45