NORGE. En norsk polischef har nu sagt att medborgargardet ”Soldiers of Odin” skapar trygghet i tätorter och att det är bra.

Det är den norska polischefen Morten Daae som gått ut och sagt att ”Soldiers of Odin” skapar trygghet. Gruppen brukar beskrivas som ett medborgargarde och en talesperson ska ha beskrivit nätverket som en ”fosterländsk organisation som kämpar för ett vitt Finland”.

— Mycket av det som Odins soldater har för avsikt att göra är oproblematiskt sett ur polisens synvinkel. Detta för helt klart några problematiska sidor med sig, och det är en gränsdragning mot vad vi traditionellt kallar medborgargarden. Men samtidigt har ju detta en oproblematisk sida, i den meningen att här är det folk som på ett sätt vill bidra till att vi har trygga tätorter och byar runtomkring, säger Daae till NRK och fortsätter:

— Här är det flera saker som måste vägas mot varandra, men i grund och botten är detta något som kan vara bra sett från polisens sida. Men jag måste värdera detta mer innan jag kan vara helt säker på allt.

Aftonbladet rapporterar kritiskt om Daaes utspel och skriver att han än så länge är den enda polisen som uttalat sig positivt om ”Soldiers of Odin” och att flera andra poliser kritiserat gruppen.

Källa:
Polischef hyllar islamfientligt medborgargarde


  • Publicerad:
    2016-02-20 13:30