MOTSTÅNDSRÖRELSEN. I måndags var det dags för den årliga budgetdebatten i Ludvika kommunfullmäktige. Nordiska motståndsrörelsens representant Pär Öberg framförde hård kritik mot politikernas hyckleri och yrkade avslag på budgetförslagen varpå flera politiker kände sig tvingade att på olika sätt ta avstånd från honom.

Pär Öberg i Ludvika kommunfullmäktige.

Pär Öberg i Ludvika kommunfullmäktige.

Under måndagen var det dags för budgetdebatt i Ludvika kommunfullmäktige där Nordiska motståndsrörelsen representeras av Pär Öberg.

Debatten, som pågick mellan 13:00 och 18:00, behandlade två olika budgetförslag. Den första kom från majoritetsstyret i kommunen, vilket består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Majoritetstyrets förslag är också kommunstyrelsens förslag, eftersom kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktiges majoritet.

Det andra förslaget som lades fram var en gemensam så kallad skuggbudget från en samlad opposition bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Bo-partiet.

Sverigedemokraterna lade inte fram någon egen budget, utan framförde endast önskemål om ändringar i kommunstyrelsens förslag, bland annat vad gäller soptaxor.

När det var dags för Öbergs anförande valde han först att belysa hyckleriet kring det parlamentariska spelet. Han påpekade det faktum att det redan är förutbestämt att majoritetens budgetförslag kommer att vinna, då ingen ledamot kommer att gå emot sin partipiska och rösta för ett annat förslag oavsett hur mycket det debatteras.

— Det som slår mig med sådana här budgetdebatter är att det är lite av en charad. Man bjäbbar om småsaker och väljer sedan ändå majoritetens budget. Det är redan förutbestämt så egentligen är det här en ganska fruktlös debatt, förklarade Öberg.

Han fortsatte sedan att påpeka att kommunen har stora problem med osäkerhet och att det finns betydande brister i skola, vård och omsorg. Öberg menade vidare att det största problemet i kommunen trots allt är massinvandringen, något som ingen annan tycks vilja diskutera förutom eventuellt Sverigedemokraterna.

— Det känns som att min uppgift här är att peka ut elefanten i rummet, för det vågar inte ni andra prata om då det inte är politiskt korrekt, sade Öberg och fortsatte:

— Den massinvandring som pågår i vårt land har förödande konsekvenser, inte bara ekonomiska utan även helt irreversibla konsekvenser för vårt folk. Jag tycker att ni alla borde i era budgetar ta fram en tydlig post där man ser vad massinvandringen kostar och förtydliga det här för kommuninvånarna så att man kan ställning till ifall det här verkligen är värt det.

Förutom de cirka 1,6 miljarder som kommunen får in via invånarnas skattepengar används även diverse statliga bidrag i budgeten. Detta år hade kommunen fått ovanligt mycket pengar av staten, något som majoritetsstyret hyllade under debatten. Öberg påminde därför även åhörarna om att pengarna som finansminister Magdalena Andersson delar ut till kommunerna för att kompensera för massinvandringen faktiskt är lånade pengar, något som våra barn och barnbarn alltså kommer att bli tvungna att betala tillbaka en vacker dag.

Avslutningsvis yrkade Öberg avslag på alla lagda budgetar och förklarade för de samlade politikerna att den historiska domen över dem kommer att bli hård.

— Det finns tydliga tecken på att vi går mot ett paradigmskifte och då kommer ni etablerade politiker att bli beskrivna i historieböckerna som politikerna som helt gick i globalisternas ledband och ledde vårt land mot sin avgrund. Se även landsförrädare, förklarade han.

Lyssna på Öbergs anförande i sin helhet nedan:

Efter Öbergs anförande kände flertalet politiker sig nödgade att begära ordet för att på olika sätt ta avstånd från Öberg och Motståndsrörelsen men också att försvara massinvandringen.

Moderaten Håge Persson menade exempelvis att kommunen satt som mål att nå upp till 28 000 invånare år 2020 och att det målet inte kommer att kunna nås utan invandring eftersom svenskar föder för få barn. Han hade dock inget förslag på hur man skulle lösa problemet med den naturliga befolkningstillväxten utan fortsatte med att prata om den ”kompetens” han har fått för sig att invandringen bär med sig och hur mycket Sverige behöver den. Persson avslutade också med att beklaga sig över att människor med andra åsikter än honom överhuvudtaget existerade:

— Jag vet inte vad jag ska säga, jag är… Det är djupt beklagligt att det finns människor som har en människosyn som jag i alla fall inte står för, sa Persson.

Öberg replikerade med att ifrågasätta vad Persson själv har för människosyn när han vill dra ekonomisk nytta av kriget i Syrien genom att stjäla deras kompetens till Sverige.

Lyssna på Håge Perssons anförande med replik från Pär Öberg nedan:

Det socialdemokratiska kommunalrådet och tillika ordföranden i kommunstyrelsen Leif Pettersson begärde också ordet och höll ett något förvirrande anförande om invandring och kompetens även han.

— Hjälps vi åt, samhälle och näringsliv, att skapa förutsättningar för även dem som inte har kompetens som det ofta pratas om, som kommer hit, att ge dem en möjlighet att få kompetens och därmed att komma in i ett yrkesliv och arbete och komma in i ett självberoende, eh ekonomisk självförsörjande, så har de ju naturligtvis en plats att fylla även i vårat samhälle. Så att det är den linjen vi står för och det är inte något svartmålande eller mörkande, berättade kommunalrådet bland annat.

Han menade vidare att hans ställningstagande byggde på ”den grunden till medmänsklighet som jag står för” samt att han inte ställde sig bakom Pär Öberg.

Öberg replikerade med att säga att Socialdemokraterna inte alls står för medmänsklighet. Som exempel tog han att socialdemokrater, även från Dalarna, åkte till USA för att hjälpa Demokraternas korrupta och krigshetsande presidentkandidat Hillary Clinton.

— Ni är cyniska människor som inte bryr sig om den enskilda individen. Vi däremot kommer att strukturera upp en rättvis värld som definitivt är medmänsklig, där varje folk har en chans att leva i sin egen hemvist i fred och frihet, avslutade Öberg.

Lyssna på Leif Petterssons anförande med replik från Pär Öberg nedan:

Trots att Pär Öberg inte lade någon egen budget utan framförallt kom med synpunkter på de budgetförslag som lades fram så gick miljöpartisten Lotta Wedman upp i talarstolen och yrkade ”avslag på Pär Öbergs yttrande”. Exakt vad den innebär att yrka avslag på ett yttrande är något oklart, även om hon längre fram försökte förklara det. Wedman fortsatte dock i samma dramatiska anda och proklamerade att hon ”tar avstånd från den nationalsocialistiska politik som fördes vid den här talarstolen”.

I sin replik frågade Pär Öberg vad Wedman riktigt menade med att yrka avslag på hans yttrande och passade samtidigt på att bjuda hem henne på kaffe så att han kunde förklara för henne vad Motståndsrörelsen egentligen står för. Öberg menade att Wedman förmodligen inte har så mycket kunskap om vad nationalsocialismen verkligen handlar om utan att hon istället med största sannolikhet har byggt sina antaganden på mediala floskler. Avslutningsvis uttryckte han även att han trodde att Wedman inte skulle känna sig lika tvingad att ta avstånd ifall hon hade mer kunskap och att hon troligtvis skulle uppskatta Motståndsrörelsens miljöpolitik.

Lyssna på Lotta Wedmans anförande med replik från Pär Öberg nedan:

Socialdemokraten Åsa Bergkvist begärde replik på Pär Öbergs anförande och frågade honom om vad han anser om mänskliga rättigheter och något som hon kallade för ”rätten till asyl”.

Talmannen tillät Öberg att svara på frågan men menade att han på något sätt måste hålla svaret ”inom en budget på något sätt”.

— Vi värnar mycket mer om mänskliga rättigheter i Nordiska motståndsrörelsen än vad dagens regim gör. Vi vill slå globalisterna från deras maktposition, som förstör allting i världen just nu. De bedriver krig, tjänar pengar på flyktingströmmar, tjänar pengar på vapen som dödar civilbefolkning. Vi kommer att skapa en betydligt bättre värld om den vore nationalsocialistisk och inte bara helt galen globalist-socialistiskt liberal som du företräder. Vi ser ju vad det leder till: 65 miljoner på flykt, ett mänskligt misslyckande, ett totalt misslyckande. Det värsta som har varit i mänsklighetens historia vad vi känner till. Sånt kan man inte försvara!

Lyssna på Åsa Bergkvists replik med svar från Pär Öberg nedan:

Som väntat gick kommunstyrelsens budget igenom även denna gång, vilket betyder att Ludvikas invånare har ännu ett år av socialdemokratisk politik framför sig. Till Nordfront förtydligar Pär Öberg exakt vad detta innebär:

— Det innebär framförallt ett år av fortsatt massinvandring som bekostas av skattepengar och lånade pengar som våra barn och barnbarn måste betala tillbaka. Kommunpolitikerna är medvetna om att de klubbat igenom en budget som inte håller, men gör det ändå år efter år. De är helt enkelt bedragare.


  • Publicerad:
    2016-12-02 18:00