POLISEN. För att bli polis i Sverige måste man vara svensk medborgare. Polisförbundet vill ha en lagändring.

I dagsläget är det inte aktuellt att anställa poliser från andra länder men i en alltmer överstatlig värld ökar risken för poliser från främmande länder på svensk mark. Bildkollage.

För tillfället finns det ett överskott på poliser i Norge. Drygt 260 färdigutbildade poliser som ännu saknar anställning.

Men de får inte anställas av den svenska polismyndigheten utan att lagen ändras. För det måste man vara svensk medborgare.

Därför vill Svenska polisförbundet att regeringen ska tillsätta en utredning som ska kunna ligga till grund för en lagändring så att norska poliser kan få svensk anställning.

— Vi behöver varenda polis vi kan få och de har ett överskott, säger Anna Nellberg Dennis som är andre vice ordförande för polisförbundet till SVT.

Medan det är överskott på poliser i Norge är det underskott i Sverige. Drygt 7 000 poliser skulle behöva anställas de närmaste fem åren.

Polisen skriver i en kommentar till TT att det inte finns några planer på att öppna upp för att anställa poliser som har utbildats i andra länder.

Polislönerna är betydligt högre i Norge, så det är dessutom tveksamt om norrmän skulle acceptera en anställning i Sverige.

Eftersom Norge inte tillhör EU men det ekonomiska samarbetsområdet ESS, kan de flesta yrkesgrupper i Norge arbeta i Sverige på samma villkor som medborgare i EU. Men polisyrket är alltså undantaget från den regeln.

Utredning finns redan
Men det polisiära samarbetet mellan EU- och EES-länder har ökat genom åren. Polisförbundets önskan om en utredning om anställning av norska poliser innebär att man vill ha en ny utredning som ska stärka tidigare utredningar i liknande frågor.

Redan 2011 föreslog en statlig utredning att poliser mellan olika EES- och EU-stater ska kunna samverka operativt i Sverige.

Den utredningen föreslog gemensamma patruller och insatser med andra stater i EU samt Island och Norge. Det gällde både upprätthållande av allmän ordning och förebyggande av brott, bistånd vid större evenemang, inkallande av särskilda insatsgrupper för att ”hantera situationer”, och så kallad nordisk samtjänstgöring.

Skillnaden mellan förslagen i 2011 års utredning och Polisförbundets nu efterfrågade utredning gäller därför främst anställningsformerna.

Källor:
Svårt att anställa norska poliser – måste vara medborgare
SOU 2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU


  • Publicerad:
    2019-05-18 15:40