MASSINVANDRING. Allt fler länder varnar för FN:s nya globala migrationsavtal, som man menar hotar länders suveränitet. I ett uttalande säger nu även Polens inrikesminister att avtalet hotar landets säkerhet och möjlighet att kontrollera invandringen.

Den 13 juli färdigställde FN sitt globala migrationsavtal ”Global Compact on Migration”  (GCM). Avsikten med avtalet är enligt FN att bättre kunna hantera internationell migration, stärka migranternas så kallade rättigheter samt göra det lättare för människor att röra sig säkert och lagligt i världen.

Avtalet är ett allomfattande ramverk som ska hjälpa världens länder med att ”effektivt hantera och förstärka de positiva effekterna för alla”, som man menar att dagens globala folkvandring har.

— Detta allomfattande ramverk omfattar en rad mål, tilltag och alternativ för implementering, uppföljning och utvärdering, där målet är att garantera en trygg, välordnad och reguljär migration, och samtidigt reducera förekomsten av konsekvenser av irreguljär migration, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

— Avtalat uppmanar inte till migration, men försöker inte heller stoppa migration. Det är inte juridiskt bindande. Det dikterar inte. Det försöker inte påtvinga något, och respekterar fullt ut staters suveränitet. […]  Det kan hjälpa oss att gå från ett reaktivt till ett proaktivt läge. Det kan hjälpa oss att bättre kunna dra nytta av migrationens fördelar, samt minska dess nackdelar. Det kan ge oss en ny plattform för samarbete och vara en resurs för att hitta balansen mellan människors rättigheter och staters suveränitet, säger presidenten för FN:s generalförsamling Miroslav Lajčák.

GCM kommer alltså enligt Lajčák inte att vara juridiskt bindande. Dessutom ska det ”respektera staters suveränitet” – samtidigt som det ska hjälpa till att kompromissa mellan ”migranters rättigheter och staters suveränitet”.

I december förra året blev det känt att USA avser att dra sig ur avtalet med motiveringen att det är oförenligt med deras migrationspolitik och står i vägen för landets suveränitet.

— Vi vill bestämma hur våra gränser bäst kontrolleras, samt vem som får komma in i vårt land. Det globala tillvägagångssättet i New York-deklarationen är rent ut sagt inte kompatibelt med USA:s suveränitet, sa USA:s FN-ambassadör Nikki Haley om avtalet.

I juli annonserade även Ungern att man tänker dra sig ur avtalet. I ett pressmeddelande säger Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó att avtalet går emot landets säkerhetspolitiska intressen.

— Det viktiga för oss är Ungerns säkerhet och det ungerska folket, och detta dokument går fullständigt emot vårt lands säkerhetspolitiska intressen. Regeringens position är att FN:s Global Compact for Migration står i konflikt med allt sunt förnuft och tanken om att återupprätta ett säkert Europa, sa Szijjártó.

Nu går också Polens inrikesminister ut och varnar för avtalet. Han säger att det utgör en fara för nationens säkerhet och dess invandringslagar.

– GCM går inte ihop med den polska regeringens prioriteringar, det vill säga de polska medborgarnas säkerhet och kontroll över migrationsströmmen, uttalade Polens inrikesminister Joachim Brudziński.

— Jag råder statsminister Mateusz Morawiecki att avstå att signera GCM-avtalet, som ska undertecknas i december i Marrakech, sa Brudziński vidare.

Polens inrikesminister Joachim Brudziński.

Sverige tvekar inte att skriva under
I verkligheten innebär avtalet dock att de länder som skriver under ger upp sin rätt att kontrollera sin egen migrationspolitik till förmån för FN. Avtalet är fullt av orwellianska åtgärder, som samtliga syftar till att öka massinvandringen, stärka migranters rättigheter på bekostnad av ursprungsbefolkningens. Dessutom ska detta ske genom att de stater som undertecknar avtalet förbinder sig att finansiera massmedial massinvandringspropaganda, samtidigt som medier som rapporterar om massinvandringens negativa effekter kommer att straffas.

Kanske föga förvånande tvekar inte den nuvarande övergångsregeringen att skriva under avtalet.

I ett mejl till Samhällsnytt bekräftar Rebecca Svad, kansliråd i Enheten för migrations- och asylpolitik på Justitiedepartementet, regeringens intentioner:

Sverige har uttryckt stöd för ramverket under förhandlingsprocessen, välkomnar den balanserade sluttexten och har för avsikt att ge stöd till dokumentet vid en högnivåkonferens i december. Frågan om införlivande av denna icke-bindande  generalförsamlingsresolution aktualiseras först när ramverket är antaget.

Det är ännu oklart ifall ett eventuellt regeringsskifte kan komma att påverka Sveriges inställning i frågan.

Källor:
Polen advarer mot FNs migrasjonsavtale
BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna
Global Compact for Migration


  • Publicerad:
    2018-10-13 08:09