MASSINVANDRING. Flera kommuner runt om i Sverige slår nu larm om att ett stort antal av de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen” i själva verket är fullvuxna män. Dock finns det inget fungerande regelverk för hur kommunerna ska hantera detta problem.

20111019_ensamkommande

Enligt Sveriges kommuner och landsting är vissa ”barn” äldre än de påstår. Ett problem som kommunerna nu vill att någon annan ska lösa.

Migrationsverkets personal saknar helt och hållet kunskaper och riktlinjer hur de ska gå till väga när de ska åldersbedöma personer som saknar id-handlingar. Det direktiv de fått är ifall den asylsökande ser ut att vara mellan 20-40 år, men ändå påstår sig att vara underårig, är att godkänna den påstådda åldern. Detta har lett till att ett stort antal män befinner sig på något av de cirka 1000 HVB-hem för “ensamkommande barn” som finns runt om i Sverige.

Medicinska ålderstester på de påstådda barnen har helt fallerat då kommunerna inte har några verktyg förutom Migrationsverket att förlita sig på. Därför har flera av dessa män fått bo kvar bland de underåriga “barnen” och andra har mer eller mindre slängts ut från HVB-hemmen.

— Det är inte bara det, vi har ju skolorna också. Vuxna män går i skolan, det är ju jättekonstigt för där finns det flickor exempelvis. Det blir väldigt svårt för lärare att hantera, säger Åsa Furén Thulin, sektionschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting.

Enligt Irene Sandqvist, enhetschef på Socialförvaltningen i Helsingborg, har de gjort bedömningen att minst 25 procent av de “ensamkommande” i själva verket är vuxna män.

— Vi har haft någon som var gråhårig, det är uppenbart kan jag säga. De är äldre än personalen vissa och jag ser framförallt en risk gentemot de små, säger Sandqvist.

Nyligen inträffade en våldtäkt på ett boende i Helsingborg där en man förgrep sig på en yngre pojke. Därför öppnas nu ett nytt boende i Helsingborg, för äldre “ensamkommande”.

— Jag tycker absolut inte att det är rimligt, utan vi måste hitta ett annat sätt, vilket vi för en dialog med Migrationsverket om nu – ett smidigt sätt att föra de här unga vuxna till Migrationsverket. De har ju liksom kommunerna stått i ett krisläge och försökt sköta sitt jobb på bästa möjliga sätt, säger Åsa Furen Thulin.

Den operativa chefen på Migrationsverket Mikael Ribbenvik är kritisk till vad han kallar falska rykten som sprids om att fullvuxna män finns bland de “ensamkommande”. Ribbenvik säger samtidigt att kommunerna själva måste bli bättre på att åldersbestämma.

— Det finns kommuner som skickar barn till oss utan bedömningsunderlag, och säger ”detta är inte ett barn” och så får vi ta hand om den personen i vuxenboendet. Vi behöver ett underlag i varje individuellt ärende, säger Ribbenvik.

Källa:
Kommuner larmar om vuxna på boenden för barn


  • Publicerad:
    2016-06-09 16:30