INRIKES. En Sifo-undersökning som genomfördes under november månad visar att allmänhetens förtroende för polisen ha sjunkit rejält i år. Endast 47 procent av de tillfrågade hade kvar förtroende för polisen, en siffra som låg på 63 procent i mars.

Det var under november månad som en Sifo-undersökning om allmänhetens förtroende för polisen genomfördes. Undersökningen visar att endast 47 procent av de tillfrågade har kvar sitt förtroende för polisen, en siffra som tidigare i mars i år låg på 63 procent.

— Vi har haft diskussioner i landsbygden, där man säger att det inte finns någon polis. Vi har dödsskjutningar i Malmö och Göteborg. Det har blivit en intensiv debatt om vad polisen kan leverera, om den kan komma och vilka brott den ska beivra, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Undersökningen visar även att förtroendet för rikspolischef Dan Eliasson är rekordlågt. Nio procent av de tillfrågade känner ett förtroende för honom och endast en procent påstår sig ha ett stort förtroende för Eliasson.

Källa:
Minskat förtroende för polisen hos allmänheten


  • Publicerad:
    2016-12-01 07:55