1984. Medan rekordhorder illegala lycksökare väller in söderifrån, agerar Bidenadministrationen språkpolis mot dem som ska skydda landets gränser – med det föregivna syftet att ”bevara allas värdighet”.

Amerikanska gränspoliser får fortsättningsvis inte använda orden ”illegala invandrare”. Foto: Alex Smith (CC0 1.0).

Amerikanska organ för immigrationskontroll kommer inom kort inte längre kunna tillkännage att ”illegala invandrare” har deporterats – då termen nu officiellt avskaffas till förmån för ”ej dokumenterad migrant” eller ”icke-medborgare”.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) och Customs and Border Protection (CBP), de två byråer som övervakar flödet av migranter vid gränsen mellan Mexiko och USA, rapporteras ha erhållit PM som förbjuder dem att använda ett språk som kan förolämpa dem som korsar gränsen till USA illegalt, rapporterar Washington Post och andra amerikanska medier.

De anställda åläggs nu sluta benämna immigranter utan relevanta dokument illegal alien – den tekniska term som fram till nu typiskt använts i dessa situtioner – och som till svenska brukar översättas med ”illegal invandrare” eller ”illegal migrant” även om ”illegal främling” vore en mer bokstavlig översättning.

Istället ska anställda referera till dessa personer som ”ej dokumenterade migranter” eller ”icke-medborgare” på sociala medier, i offentliga dokument samt i kommunikation mellan myndigheter.

Även konceptet ”assimilation” fasas nu ut – åtminstone på papperet – då termen officiellt ersätts med det ”mer inkluderande” ordet ”integration”.

Språkpolisiära åtgärder uppges ”bevara allas värdighet
CBP:s verkställande kommissionär Troy Miller kommenterar i Washington Post att förändringen syftar till att ”bevara värdigheten hos varje individ som vi interagerar med”.

Tae Johnson, ICE:s verkställande direktör, uppges ”ha försäkrat att organet i sin kommunikation nu endast kommer att använda det föredragna och inkluderande språkbruket” i samband med att han citerade ur den uppdaterade regelboken.

Det faktum att han tycker sig så bestämt kunna utfästa ett sådant löfte, tyder enligt vissa kommentatorer på sociala medier på att ”felaktigt språkbruk” framöver kommer att beivras.

Medan uttrycket illegal alien kommer att rensas ut totalt från pressmeddelanden och flertalet andra offentligt publicerade dokument, uppges undantag kunna göras för några ”rättsliga eller operativa dokument” – då termen alien (”främmande”) har varit allmänt accepterad inom amerikanskt rättsväsen, och förekommit i åtskilliga domar i Högsta domstolen.

Denna den senaste uppifrån ålagda förändringen av språkbruket kommer medan Bidenadministrationen kämpar för att hantera ett massivt inflöde av migranter.

Anonym tjänsteman modifierar presidentens uttalande
På lördagen föreföll Biden referera till situationen vid USA:s södra gräns – som ser centralamerikanska migranter strömma in i landet i rekordhorder – när han talade om ”en kris”.

Efter presidentens uttalande ”klargjorde” emellertid en ej namngiven tjänsteman i Vita Huset för CNN att presidenten beskrev ”krisen i Centralamerika” – och visst inte den ”vid den amerikanska gränsen”.

Republikaner, som i månader gått ganska hårt åt Biden för att han inte dämpat inflödet av illegala migranter, har hänvisat till vad de ser som inkonsekvenser i administrationens kommunikation till allmänheten.

När det gäller situationen vid landets södra gräns låtsas etablissemanget som om det regnar, men enligt en färsk rapport från CBP processade organets anställda bara i mars 172 000 personer, som försökte ta sig in i landet via den sydvästra gränsen – så mycket som en 71-procentig ökning jämfört med februari.


  • Publicerad:
    2021-04-20 21:40