UKRAINAKONFLIKTEN Azov-bataljonen tycks ha en pågående kampanj där man med hjälp av västerländsk mainstreammedia försöker tvätta bort stämpeln som ”nazister”. Bara dagar innan kapitulationen i Azovstal publicerade juden Bernard Henri-Levy en intervju med en av bataljonens befäl, där ett av målen tycks ha varit att befästa bilden av Azov som hjältar och förmå Nato att genomföra en ”hedersevakuering” av soldaterna som var instängda i Azovstal i över en månad.

Nordfront har tidigare skrivit om Azovbataljonen i Ukraina, som började som en paramilitär frivilliggrupp för nationalister under oroligheterna 2014. Man gjordes sig snabbt kända för sin effektivitet och brutalitet i strider mot ryssar och ukrainare i landets östra delar som inte accepterade den Nato-stödda maktkuppen i Kiev.

Idag är Azovbataljonen en del av den reguljära ukrainska armén och har visat sig vara bland de modigaste och mest kompetenta soldater som Ukraina har kunnat sätta in i kriget. Anklagelser om krigsbrott och så kallad politisk extremism har samtidigt hjälpt till att elda på Rysslands påståenden om att man vill ”avnazifiera Ukraina”. Men på vad som framstår som Azovbataljonens officiella sociala medier hävdas idag att de är ”missförstådda” och att det i själva verket är Ryssland som är de ”riktiga nazisterna”. Samtidigt verkar deras fanatism och insatser i kriget ha lett till att de fått en status i framförallt västra Ukraina som närmast kan beskriva som folkhjältar.

Denna bild har också spridits effektivt i antiryska medier i väst, där Azov beskrivs som hjältar som ”gjort upp med sitt förflutna”. Ifall det någonsin funnits någon koppling till nationalism är denna enligt den mediala bilden för länge sedan borta och alla försök att hävda annorlunda är endast ”rysk propaganda”.

Ett exempel är en intervju som publicerades den 16 maj i The Telegraph med Ilya Samoilenko, presenterad som andre befälhavare över de Azovsoldater som fram till nyligen höll ut i Azovstals stålverk i Mariupol. I den hävdar Samoilenko att det inte finns någon ”nazism” inom bataljonen och att man nu till och med behöver rabbiner hos sig.

Eftersom intervjun i skrivande stund endast är publicerad i textform finns det dock ingen möjlighet att bekräfta att Samoilenko är korrekt citerad och det går heller inte att veta ifall han talar för hela Azovbataljonen eller ifall han när intervjun genomfördes hade den höga position inom bataljonen som påstås.

Samoilenko uttalade sig dock på ett liknande sätt under en presskonferens i början av maj, där han säger att Azov ”bestämde sig för att lämna sitt förflutna bakom sig och integreras i militären” och att man numera inte bara strider för Ukraina utan även för ”den fria världen”.

Azovbefälet Ilya Samoilenko under en pressträff där han hävdar att Azov "lämnat sitt förflutna bakom sig".

"Dödens ängel" hyllar Azov

Intervjun är genomförd av judisk makt-juden Bernard Henri-Levy, som förutom att bekämpa antisemitism och vit nationalism också har varit djupt involverad i kampanjen att ”rentvå” Ukraina i allmänhet och Azovbataljonen i synnerhet från anklagelser om ”nazism”. Henri-Levy är också en varm förespråkare av det som brukar benämnas som ”neokonservatism” – med andra ord den judiska ideologi med rötter i trotskismen som förespråkar att med våld omstöpa världen i liberaldemokratisk form under amerikansk överhet.

Henri-Levy kallas ibland för ”Dödens ängel”, då han har en tendens att besöka de länder som valts ut att offras för den nekonservativa agendan.

I mars besökte Henri-Levy Odessa där han sågs vandra på gatorna, flankerad av beväpnade män från den numera upplösta Aydar-bataljonen, som 2014 anklagades för krigsbrott i Donbass av bland annat Amnesty.

https://twitter.com/lijukic/status/1503344192336060421

I intervjun beskriver Samoilenko den hårda tillvaron i Azovstals underjordiska tunnel- och bunkersystem där uppskattningsvis 2 500 soldater höll ut i en dryg månad utan stöd eller förstärkningar från Kiev. Samoilenko hävdar även att ryska trupper har avrättat deras tillfångatagna soldater och skickat bilder på deras lika till deras mödrar.

Då det saknas bevis för att Ryssland skulle ha behandlat krigsfångar i någon större avvikelse från Genèvekonventionen ber Henri-Levy om att få se en sådan bild som bevis. Men även om Samoilenko lovar att förse honom med bilder byter man snabbt samtalsämne och läsaren får aldrig ta del av något bevis för anklagelserna.

Det är däremot sedan tidigare belagt att den ukrainska armén med hjälp av amerikansk ansiktsigenkänningsteknik systematiserat vad Samoilenko anklagar Ryssland för: Nämligen att man skickar bilder på döda ryska soldater till deras mödrar.

Ordern från Kiev: "Håll linjen"

Idag har samtliga av de trupper som var instängda i Azovstal kapitulerat och evakuerat, enligt ryska uppgifter. Men när intervjun genomfördes såg man det fortfarande som otänkbart.

— Vi föredrar fortfarande att dö än att lida förnedringen av en kapitulation. Det ordet – kapitulation – finns inte i vår vokabulär, säger Samoilenko.

Samoilenko säger också att en kapitulation av Azovbataljonen skulle vara ”det hårdaste tänkbara slaget” mot ukrainsk stridsmoral. Han bekräftar också tidigare ifrågasatta uppgifter från Ryssland om att de instängda i Azovstal förbjudits att kapitulera av Kiev. Detta trots att soldaterna befunnit sig i en allt mer omöjlig situation, omringade av soldater från Donetsk folkrepublik och tjetjenska specialstyrkor, utan tillgång till tunga vapen och med ett sinande förråd av mat, vatten och mediciner.

Enligt Samoilenko är det order om att ”hålla linjen” och ”hålla den lite till” och ”en vecka till” som gör att de omöjligen kan lämna stålverket.

"Israelerna är våra bröder"

När Samoilenko får frågan ifall det finns några judar bland Azovs döda kamrater svarar han:

— Självklart. Det finns människor från alla religioner, inklusive judar. Stolta män och duktiga krigare.

Henri-Levy skriver sedan att Samoilenko ”läser hans tankar” och börjar bemöta påståenden om att Azovbataljonen skulle vara ”nazistisk”, något som både Henri-Levy och Samoilenko avfärdar som ”rysk propaganda”.

— Akta er för rysk propaganda. Bataljonen har förändrats. Den har renat sig själv från det mörka förflutna. Den enda radikalism vi omfamnar idag är den radikala viljan att försvara Ukraina. Och vi vet vad det innebär inom judendomen att inte bli ordentligt begravd. Vi skulle behöva en rabbin, säger Samoilenko.

När Henri-Levy frågar ifall han har tillåtelse att rapportera detta och föra Samoilenkos förfrågan vidare till Israel svarar han:

— Självklart. De är våra bröder. Israelerna vet hur man kämpar och dör.

Nato-ledd "hedersevakuering" av Azov?

Sedan följer en konversation där Henri-Levy försöker uppmuntra Samoilenko med att ledare i väst ser Azov som hjältar. Han vädjar också till befälet och undrar ifall de inte kan tänka sig att lämna stålverket om de skulle garanteras en ”hedersevakuering” av Storbritannien, Frankrike eller USA.

I det här fallet tycks ”hedersevakuering” syfta på att soldaterna får lämna Azovstal beväpnade, vilket verkar vara viktigt för Azovbataljonen.

— Men Putin säger att vi är terrorister, svarar Samoilenko uppgivet.

”Kanske”, svarar då Henri-Levy. ”Men inte [Emmanuel] Macron. Och inte [Joe] Biden och [Boris] Johnson. För fransmännen, britterna och amerikanerna påminner ert mod om dem som kämpade mot [Adolf] Hitler.

Henri-Levy börjar avrunda artikeln med att konstatera att uppkopplingen blev dålig och att zoom-samtalet avbryts. Sedan skriver han:

Skakandes sitt huvud tillåter [Samoilenko] mig att berätta historien om hur Yasser Arafat [före detta ledare för Palestina. reds. anm.] kunde gå ombord på ett handelsskepp under beskydd av 2 500 franska, amerikanska och italienska trupper. Han ger mig tillåtelse att väcka frågan hos vem som än vill lyssna, idén om ett skepp från Mariupol som eskorteras av nationella och internationella styrkor. Skulle inte samma sak kunna göras för dessa sannerligen modiga individer som dör för Europa, såsom man gjorde för palestinierna? Uppkopplingen bryts igen. Konversationen blir hackig. Befälhavare Ilya Samoilenko loggar ut.

Kan ställas inför rätta för krigsbrott i östra Ukraina

Men det blev ingen Nato-evakuering av Azovbataljonen och Israel hann förmodligen inte skicka någon rabbin för att begrava de påstått fallna Azov-judarna. Dagen efter Henri-Levys artikel publicerades gav både president Volodomyr Zelenskyj och den ukrainska försvarsmaktens generalstab tillåtelse att kapitulera.

”Vi behöver våra hjältar vid liv”, förklarade Zelenskyj medan den ukrainska generalstaben skrev på Facebook att ”garnisonen ’Mariupol’ har slutfört sin tilldelade stridsuppgift”.

I folkrepublikerna Donetsk och Luhansk misstänks Azovbataljonen för flertalet krigsbrott mot civila, bland annat sådant som ska ha skett i Mariupol. Mycket tyder nu på att man tillsammans med bland annat Ryssland kommer att upprätta en ”internationell krigstribunal” där åtminstone ledarskapet åtalas för krigsbrott.

I Mariupol ska Azov enligt rysk propaganda haft som systematisk taktik att använda den till stor del rysk-vänliga civilbefolkningen som sköldar – något som Azov har förnekat. Ryssland har också hävdat att man var tvungen att eskortera Azovs högste befälhavare Denys Prokopenko i ett bepansrat fordon under kapitulationen av Azovstal för att beskydda honom från en uppretad folkmassa.

Förutom de män från Azovbataljonen som dödats eller tillfångatagits i Mariopul och några mindre grupper utplacerade i framförallt Kiev och Charkiv är det tveksamt om det nu finns mycket kvar av den kontroversiella gruppen för västerländsk media att ”rentvå” från så kallade anklagelser om nationalism och politisk ”extremism”.