INRIKES. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger i praktiken rakt ut att Nordiska motståndsrörelsen kommer att drabbas av den nya terrorlagstiftningen.

Den S-ledda regeringen har lanserat en ny lag som ifall den röstas igenom i riksdagen kommer att förbjuda allt samröre med ”terroristorganisationer”, från och med den 1 augusti i år.

Det handlar enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om att förbjuda att ”på olika sätt främja eller understödja de här organisationerna, till exempel att rekrytera nya medlemmar till dem, att försöka dra in ekonomiska bidrag till dem, att upplåta lokaler till dem och ordna möten på olika sätt för dem”.

Trots att rädslan för terrorism i det svenska folkets ögon handlar om rädsla för islamister – särskilt IS-medlemmar som kommit tillbaka till Sverige – är nästan det första som Morgan Johansson nämner i en intervju med SVT ”högerextremism”.

— Du träffar inte bara den islamistiska miljön utan du träffar också den högerextrema miljön, säger ministern som sedan säger att öppna vänsterterrorgrupper som AFA ”kanske” kommer att drabbas av den nya lagstiftningen.

Bedömningen av vilka grupper som utgör ”terrororganisationer” kommer att från fall till fall beslutas av domstol. Eftersom nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen är den klart ledande nationella organisationen i Sverige får man dock anta att Johansson personligen – otroligt nog – klassar organisationen som terroristisk. Detta trots att Nordiska motståndsrörelsen inte utfört några terrordåd utan i stället bedriver helt och hållet laglig verksamhet.

Lagförslaget har fått kritik från bland andra Ralf G Larsson, som är hovrättspresident vid Hovrätten för Västra Sverige.

— Det får inte bli för mycket subjektiva bedömningar, det tycker vi domare inte om. Och det ska inte vara domaren som avgör det. Att man i varje enskilt fall ska sitta och bedöma: ”Är det här en sådan organisation?” Det är oerhört svår för domstolen att avgöra i varje fall, säger Larsson.

Morgan Johansson följer slaviskt judiska påverkansoperationer
Morgan Johansson har – förutom att vara aktiv i Socialdemokraterna vilka i hög utsträckning legat bakom den massinvandring som resulterat i terrordåd och terrorresor till Syrien – utmärkt sig som särskilt undergiven gentemot judiska påverkansorganisationer.

När den internationella judisk maktorganisationen World Jewish Congress hösten 2017 upprördes över att Nordiska motståndsrörelsen fick bedriva grundlagsskyddad verksamhet fick de direkt audiens hos Morgan Johansson, som då var justitie- och inrikesminister.

— Vi hade ett väldigt bra och konstruktivt samtal med Robert Singer [vice ordförande i World Jewish Congress]. Han var angelägen om att våra kontakter ska fortsätta och vi informerade honom om att vi tänker se över lagen om hets mot folkgrupp och ordningslagen, sa Johansson då.

Källor:
Regeringen: Ingen har skärpt terrorstraffen mer än vi
Domare: ”Oerhört svårt för domstolen att avgöra”


  • Publicerad:
    2019-03-01 07:00