METOO. Diskrimineringsombudsmannen bjöd tidigare i veckan in till ett frukostseminarium med #MeToo-tema. Seminariet riktades särskilt till journalister, men fick ställas in på grund av för lågt intresse.

Tidigare i veckan var det tänkt att Diskrimineringsombudsmannen (DO) skulle hålla ett frukostseminarium för journalister för att prata om den feministiska #MeToo-kampanjen och arbetsgivares ansvar vid sexuella trakasserier. För ändamålet hade man bokat en lokal anpassad för drygt trettio personer.

Fem personer anmälde sitt intresse, medan en sjätte kom in med en sen anmälan. Detta var dock för få för att DO skulle tycka att det var någon idé att hålla seminariet, varför man helt enkelt avbokade det.

I den ursprungliga inbjudan stod det bland annat;

#metoo-kampanjen har satt ljuset på problemet med sexuella trakasserier, inte minst inom arbetslivet. Men vad är arbetsgivarens ansvar när uppgifter om sexuella trakasserier kommer upp till ytan på arbetsplatsen? Och vilka krav ställer lagen på ett förebyggande arbete?”

— Vi riktade oss till journalister i första hand, och det är ju fullt möjligt efter ett antal veckor att man tycker att man kan det här redan. Det kanske var en felbedömning från vår sida, säger DO:s pressansvarige Clas Lundstedt om avbokningen till TT.

I samband med #MeToo har flera framstående journalister inom mainstreammedia pekats ut för kränkande, omoraliskt och rent sexualbrottsligt beteende, däribland Aftonbladethöjdarna Fredrik Virtanen, Oisín Cantwell och Ehsan Fadakar, samt Sveriges Radios Lotta Bromér.

Nyligen meddelade även DO att man har för avsikt att granska flera stora aktörer inom just mainstreammedia med tanke på #MeToo.

Källa:
För få ville gå på DO:s metoo-seminarium


  • Publicerad:
    2017-11-30 09:00