VATIKANEN. Påven Franciskus publicerade 2015 ett dokument som kritiserats stark för att relativisera Katolska kyrkans syn på äktenskapet mellan man och kvinna. Nu anklagas han formellt för spridning av kätteri av en grupp präster och teologer, något som inte hänt en påve sedan 1300-talet.

Påven Franciskus har gjort sig känd för sitt vurmande för dekadens och massinvandring.
Nu anklagas han formellt för att sprida kätteri av 62 präster och teologer.

Sedan argentinaren Jorge Mario Bergoglio 2013 valdes till ny påve över Katolska kyrkan under namnet Franciskus har han hyllats otaliga gånger av både judisk media och homolobbyn.

Framförallt är det hans trevande försök att välkomna så kallade hbtq-personer och omgifta i Kyrkans värme – personer som traditionellt ansetts exkommunicerade av kyrkan – som vunnit bifall i folkfientliga kretsar.

Dessutom har påven gått ut starkt som en varm förespråkare av främlingsinvasionen till Europa och uttryckt att judar inte behöver omvändas till katolicism, då de redan är ”Guds barn”.

2015 samlade påven biskopar från hela världen till en så kallad synod, med tanken att man skulle diskutera ”familjefrågor”. Franciskus fick utstå hård intern kritik för att ha bjudit in flertalet pedofilskyddande och homovänliga biskopar till nyckelpositioner i synoden.

”Familjens synod”, som mötet kom att kallas, resulterade i ett starkt kritiserat dokument vid namn Amoris Laetitia (”Kärlekens glädje”). Dokumentet var dessutom en kompromiss efter att ett tidigt utkast som öppnade för att omfamna homosexuella fick skrotas. Många experter menar dock att omfamnande av omgifta i sig kan ses som ett steg mot en acceptans av homosexualitet längre fram.

Dokumentet ledde redan 2016 till att fyra kardinaler formellt avkrävde påven svar och förtydliganden i ett brev som till dags dato ej ännu har besvarats.

Nu har en grupp på 62 teologer och präster formellt anklagat påven för att sprida kätteri på grund av dokumentet, något som inte hänt en påve sedan 1300-talet. Gruppen ifrågasätter huruvida den syn på omgifta som ges uttryck för verkligen är förenligt med kyrkans lära. Dessutom menar de att vissa uttalanden som påven gjort till media om exempelvis homosexuella har lett till att ”kätterier har fått fäste i kyrkan”.

Ifall dessa formella kätterianklagelser kommer att leda någon vart eller ej återstår dock att se.

Tidigare i år utsåg Franciskus biskop Anders Aborelius från Stockholms katolska stift till den förste svenske kardinalen någonsin. Strax efteråt öppnade kardinalen för att gå med i Pridetåg i en intervju med TV4.

Efter att den förre påven Benedikt XVI avgick under mystiska omständigheter varnade han för att en homomaffia styr Vatikanen. Nyligen avslöjades också att polis i Vatikanen lyckades stoppa en bögorgie som pågick i en högt uppsatt kardinalsekreterares lägenhet. I lägenheten återfanns förutom högt uppsatta prelater även narkotika.

Källor:
Pope Francis accused of spreading heresy by conservative Catholic theologians
Anti-Family Belgian Bishop Invited to Synod on the Family
Why would the pope personally invite a dissident cardinal embroiled in a sex abuse scandal to the Synod?


  • Publicerad:
    2017-09-24 23:00